Interiérový multifunkční prvek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interiérový multifunkční prvek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír
dc.contributor.author Krajčoviechová, Karolína
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:41Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:41Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46849
dc.description.abstract Táto diplomová práca rozoberá a popisuje vznik modulárneho nábytku, ktorý je určený pre priestory verejného interiéru. Práca sa skladá z jednotlivých kapitol, ktoré rozoberajú problematiku nábytku, rešerš, proces navrhovania a samotnú výrobu a zhotovenie finálneho prototypu. Hlavným výstupom tejto práce je set modulárneho nábytku skladajúci sa z kresla a stolíku. Teoretická časť práce v úvode rozoberá interiér, popisuje jeho význam a delenie. Plynule prechádza do popisovania nábytku, rozoberá jeho históriu, vplyv na ľudí a jeho delenie v rámci interiéru ale aj exteriéru. Ďalej je v tejto časti rozobratá rešerš firiem, ktoré sú vysoko inšpiratívne, a rešerš materiálov používaných pri výrobe nábytku. V praktickej časti, je opísaný celý vývoj práce, od tvorby prvotných návrhov cez výrobu prototypov až po finálnu podobu projektu. Tak isto táto časť popisuje projekty, ktoré tejto práci predchádzali a boli inšpiráciou pre jej tvorbu.
dc.format 82
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nábytok cs
dc.subject modularita cs
dc.subject interiér cs
dc.subject konštrukcie cs
dc.subject verejný priestor cs
dc.subject oceľ cs
dc.subject furniture en
dc.subject modularity en
dc.subject interior en
dc.subject constructions en
dc.subject public space en
dc.subject steel en
dc.title Interiérový multifunkční prvek
dc.title.alternative Interior Multifunctional Element
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kotlová, Kateřina
dc.date.accepted 2021-06-17
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focuses on the creation of modular furniture made for public interior use. The thesis consists of chapters that focus on the topic of furniture, research, the process of designing and then creating the final product. The aim of this thesis is to create a piece of modular furniture, in this case a chair and a table. The theoretical part describes interior, its meaning, division and its parts. It moves to the description of furniture, its history, the influence it has on people and how it divides in terms of interior and exterior. This chapter also focuses on the research of certain companies that I consider to be inspirative and the materials they use in their work. In the practical part we follow the process of this work, from the creation of the first ideas to first prototypes and to the final product being made. This chapter also speaks about past projects that led to the design for this one.
dc.description.department Produktový design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Produktový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 58951
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
krajčoviechová_2021_dp.pdf 7.112Mb PDF View/Open None
krajčoviechová_2021_op.pdf 491.8Kb PDF View/Open None
krajčoviechová_2021_vp.doc 90Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account