Uživatelské knihovny dílů v programu Inventor

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uživatelské knihovny dílů v programu Inventor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sámek, David cs
dc.contributor.author Urban, Vlastimil cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:25:29Z
dc.date.available 2010-07-13T12:25:29Z
dc.date.issued 2006-06-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/468
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit sadu dílů, které pomohou ostatním uživatelům v tvorbě dílů pomocí předdefinovaných knihoven dílů, tzv. iSoučásti. Seznámíme se zde jak s tvorbou tak s některými problémy při tvorbě těchto součástí. Je zde také řešeno kam a jakým způ-sobem ukládat iSoučásti na místní nebo síťové disky. Jsou zde řešeny také problémy s hardwarovou náročností variant součástí na uživatelův počítač cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 3353020 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject iSoučást cs
dc.subject iVazba cs
dc.subject Variantní součásti cs
dc.subject Inventor cs
dc.subject iPart en
dc.subject iMate en
dc.subject Variant components en
dc.subject Inventor en
dc.title Uživatelské knihovny dílů v programu Inventor cs
dc.title.alternative User parts libraries in program Inventor en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pospíšil, Richard cs
dc.date.accepted 2006-06-15 cs
dc.description.abstract-translated Objective of this solution is to developed set of mechanical elements which help to users in creation process with library of predefined elements called iParts. We become acquainted how to make parts and some problems which appear at time those creations. Here is solved too where and by which reason are iParts stored in local or network disks. Here are solved too problems with minimal hardware configuration of PC where are iParts are installed. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 2945
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
urban_2006_bp.pdfBlocked 3.197Mb PDF View/Open
urban_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
urban_2006_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account