Územní správa v Rakousku a její porovnání s územní správou v České republice.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Územní správa v Rakousku a její porovnání s územní správou v České republice.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Hnátková, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:22:33Z
dc.date.available 2010-07-16T02:22:33Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4696
dc.description.abstract Práce pojednává o územní veřejné správě v Rakousku. Prostřednictvím podkladů ke správnímu právu jsem obecně analyzovala pojmy veřejná správa, státní správa a samospráva v ČR. Dále jsem charakterizovala organizaci územní správy v Rakousku a charakterizovala činnosti jednotlivých úrovní. Následně jsem porovnala územní správu v Rakousku a České republice, nejprve na všeobecné úrovni, poté zakotvení v Ústavě, v předposlední řadě územně samosprávné celky a úroveň obcí a v poslední řadě jsem porovnala zdroje financování veřejné správy. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 494981 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Veřejná správa cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject organizace územní správy v Rakousku cs
dc.subject spolek-země-obce cs
dc.subject zdroje financování územní správy cs
dc.subject Public administration en
dc.subject government administration en
dc.subject self administration en
dc.subject organisation of the territorial administration in Austria en
dc.subject confederacy-countries in Austria-municipalities en
dc.subject financial arrangements of the public administration en
dc.title Územní správa v Rakousku a její porovnání s územní správou v České republice. cs
dc.title.alternative Municipal authorities in Austria and a comparation with the municipal authorities in the Czech republic. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated My working paper treats about municipal authorities in Austria. With the aid of documents about administrative law I analyzed the concepts of public administration, government administration and the local self administration. Further I described the organisation of territorial administration in Austria and characterised the activities of the single levels. Sequentially I compared territorial administration in Austria and in Czech republic, at first on the general level, afterwards implementation in the constitution of each country. I also compared the territorial self administrative units and the municipalities in Austria and in the Czech republic and in a final step i compared the financial arrangements of the public administration. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4601
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hnátková_2007_bp.pdf 483.3Kb PDF View/Open
hnátková_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
hnátková_2007_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account