Zhodnocení vývoje finanční situace společnosti P & L, spol. s r.o. v letech 2002 - 2006

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení vývoje finanční situace společnosti P & L, spol. s r.o. v letech 2002 - 2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lebedová, Albína
dc.contributor.author Barboříková, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:23:39Z
dc.date.issued 2007-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4701
dc.description.abstract Úkolem mé bakalářské práce bylo posoudit vývoj finančních ukazatelů a provést tak jejich analýzu v letech 2002 - 2006. V práci jsem se zabývala finanční analýzou a problematikou s ní spojenou. Pracovala jsem s finančními výkazy a porovnávala je v jednotlivých letech. Na závěr mé bakalářské práce jsem doporučila určitá opatření ke zlepšení finanční situace společnosti. cs
dc.format 81 s., 6 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 942361 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.04.2037
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject finanční výkazy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject metody finanč-ní analýzy cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele a soustava ukaza-telů cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject financial account en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject cash flow en
dc.subject methods of financial analysis en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject balance indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject set of indicators en
dc.title Zhodnocení vývoje finanční situace společnosti P & L, spol. s r.o. v letech 2002 - 2006 cs
dc.title.alternative Evaluation of development of financial situation of P & L, Ltd. in years 2002 - 2006 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.date.vskp-available 2037-04-24
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor's work was to review development of financial indexes and analysis them; I worked with the data from 2002 to 2006. In P & L, spol. s r.o. I dealt with a financial analysis and its probléme. I processed financial statements and reviewed development in particular years. At the end of my bachelor's work recommend some mea-sures to improve the financial situation of the company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6935
dc.date.assigned 2007-02-27
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
barboříková_2007_bp.pdfBlocked 920.2Kb PDF View/Open
barboříková_2007_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
barboříková_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account