Grafický program Wings 3D

DSpace Repository

Language: English čeština 

Grafický program Wings 3D

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Pavel
dc.contributor.author Petraturová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:24:03Z
dc.date.available 2010-07-16T02:24:03Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4702
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou trojrozměrných modelů (3D modelů) v grafickém programu Wings 3D. Ve své práci se seznamuji s historií programu Wings 3D a jeho základními vlastnostmi. Dále pak popisuji pracovní prostředí tohoto programu a jeho modelovací nástroje, což může sloužit jako příručka při tvorbě 3D modelů v tomto programu. V praktické části této práce se věnuji srovnání Wings 3D s dalším grafickým programem Blender, kde se zaměřuji zejména na přenos modelů mezi těmito programy. Na závěr jsem vytvořila několik 3D modelů v programu Wings 3D, na kterých demonstruji jeho modelovací schopnosti. cs
dc.format 62 s. (50 s. bez obsahu ) cs
dc.format.extent 1932144 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject 3D en
dc.subject 3D model en
dc.subject 3D modeling en
dc.subject 3D model creation en
dc.subject Wings 3D en
dc.subject Blender en
dc.subject 3D cs
dc.subject 3D model cs
dc.subject 3D modelování cs
dc.subject tvorba 3D modelů cs
dc.subject Wings 3D cs
dc.subject Blender cs
dc.title Grafický program Wings 3D cs
dc.title.alternative Graphic program Wings 3D en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macků, Lubomír
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with creation of 3D models in graphic program Wings 3D. In my thesis I learn more about history of Wings 3D and its basic features. Another chapter describes user interface of this program and its model tools, this chapter is also supposed to be documentation and helps creating 3D models in program. A practical part of my thesis compares Wings 3D and another graphic program Blender; especially it is focused on model transferring between these two programs. In final part I created a few 3D models in Wings 3D, which represents program's modeling potential. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6275
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
local.subject trojrozměrné modelování cs
local.subject three-dimensional modelling en


Files in this item

Files Size Format View
petraturová_2007_bp.pdfBlocked 1.842Mb PDF View/Open
petraturová_2007_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
petraturová_2007_op.doc 282Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account