Analýza konkurenceschopnosti firmy JAPAVO, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti firmy JAPAVO, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Vojáček, David
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:25:51Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:54Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4708
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce byla analýza konkurenceschopnosti firmy JAPAVO spol. s r. o., výrobce těstovin. V teoretické části jsem uvedl mé teoretické poznatky. V praktické části jsem se soustředil na popsání a srovnání konkurence firmy JAPAVO spol. s r. o. ve všech jejich aktivitách. Jednalo se jak o dodavatele a odběratele, tak o všechny konkurenční firmy v České republice a Slovenské republice, které také vyrábějí těstoviny. Materiály jsem čerpal z vlastní zkušenosti, kdy ve firmě pracuji jako prokura firmy se zaměřením na odbyt. V závěru práce jsem návrh ještě další možnosti ke snížení ceny výrobků a zvýšení tak konkurenceschopnosti této firmy na trhu. cs
dc.format 51 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 861015 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.06.2009
dc.subject analýza cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject vnitřní a vnější prostředí cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject odběratelé cs
dc.subject nadnárodní potravinářské řetězce cs
dc.subject analysis en
dc.subject competition en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject inner and outer environment en
dc.subject market research en
dc.subject suppliers en
dc.subject customers en
dc.subject multinational food chains en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti firmy JAPAVO, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of competitive advantage of Japavo Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Poláchová, Martina
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I have dealt with the analysis of Japavo Ltd., pasta producer's competitive advantage. In the theoretical part I have stated my theoretical findings. In the practical part I have focused on the description and comparison of Japavo Ltd. competition in all its activities. I mean both suppliers and customers and all competitors in the Czech Republic and the Slovak Republic that also produce pasta. I have gathered materials from my own experience, as I work for the company as a procurator focused on sales. In the conclusion of the thesis I have proposed further steps in order to cut the products prices and thus to increase the competitive advantage of the company on the market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP *
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4133
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vojáček_2007_bp.pdfBlocked 840.8Kb PDF View/Open
vojáček_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
vojáček_2007_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account