Program rozvoje města Králíky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Králíky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Diviš, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:26:32Z
dc.date.available 2010-07-13T12:26:32Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/471
dc.description.abstract Tato práce pojednává o městě Králíky, které leží v severovýchodním výběžku Pardubického kraje. Cílem této práce bylo nastínit Program rozvoje města Králíky. V teoretické části autor pomocí socioekonomické analýzy charakterizuje současný stav města Králíky. V praktické části prostřednictvím SWOT analýzy odhaluje a současně po-rovnává vnitřní silné a slabé stránky řešené obce s příležitostmi a hrozbami, které na ni z vnějšku působí. Po vyhodnocení rozvojových problémů a předpokladů města Králíky autor navrhuje hlavní strategické cíle rozvoje a poskytuje náměty na řešení dílčích problémů města. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 1197094 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject město Králíky cs
dc.subject mikroregion Králicko cs
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle rozvoje města cs
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject the town Kraliky en
dc.subject micro region Kralicko en
dc.subject the Development program of the town en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategy aims of the town development en
dc.subject permanently maintainable development en
dc.subject tourist trade en
dc.title Program rozvoje města Králíky cs
dc.title.alternative The Development program of the town Kraliky en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the town Kraliky which is situated in the north-east promontory of the Pardubice region. The goal of this thesis is to outline the Development program of the town Kraliky. The theoretical part gives characteristics of the present condition of the Kraliky based on the socio-economic analysis. The practical part reveals and, at the same time, compares the weaknesses and strengths of the town with the opportunities and threats influencing from the outside by the means of the SWOT analysis. After the evaluation of developing problems and presumptions of the town Kraliky the writer suggests the main strategy aims of the development and provides subjects to solve the partial problems of the town. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3607
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
diviš_2006_bp.pdfBlocked 1.141Mb PDF View/Open
diviš_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
diviš_2006_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account