Konstrukční návrh vstřikovací formy pro díl motoru včetně simulace funkčnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukční návrh vstřikovací formy pro díl motoru včetně simulace funkčnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ovsík, Martin
dc.contributor.author Slezák, Miroslav
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:55Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:55Z
dc.date.issued 2021-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47216
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na polymerní materiály, vstřikování polymerních materiálů, konstrukci vstřikovaných dílů, konstrukci forem a simulace vstřikovacího procesu. Teoretická část práce obsahuje přehled polymerních materiálů, jejich využití, popis procesu vstřikování, pravidla pro návrh vstřikovaných dílů a popis konstrukce vstřikovacích forem. Praktická část práce obsahuje návrh konstrukce formy pro díl motoru automobilu. Součástí návrhu je výběr materiálu součásti, stroje a detailní konstrukce formy v softwaru CATIA V5R20. Funkčnost vstřikovací formy je dále ověřena pomocí simulace v softwaru Moldflow Synergy 2016.
dc.format 107 s. (149 224 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polymery cs
dc.subject termoplasty cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject simulace procesu vstřikování cs
dc.subject polymers en
dc.subject thermoplastics en
dc.subject injection molding en
dc.subject injection mold en
dc.subject simulation of injection molding process en
dc.title Konstrukční návrh vstřikovací formy pro díl motoru včetně simulace funkčnosti
dc.title.alternative Design of the Injection Mold for the Engine Part, Including Simulation of Functionality
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on polymeric materials, injection molding of polymeric materials, design of injection molded parts, injection mold design and simulation of injection molding process. The theoretical part of the thesis contains of overview of polymeric materials, their using, description of the injection molding process, rules for designing injection molded parts and description of injection molds. The practical part of the thesis contains injection mold design for car engine part. Parts of the design is choosing of part material, machine and detailed construction of the injection mold in the software CATIA V5R20. The function of the injection mold is verified by simulation in the Moldflow Synergy 2016 software.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 59456
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
slezák_2021_dp.pdf 8.288Mb PDF View/Open None
slezák_2021_op.pdf 241.4Kb PDF View/Open None
slezák_2021_vp.pdf 744.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account