Elektronický test pro předmět Řízení technologických procesů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Elektronický test pro předmět Řízení technologických procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Beran, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:31:34Z
dc.date.available 2010-07-16T02:31:34Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4725
dc.description.abstract Tato práce si klade za cíl nastínění správného postupu při vytváření a ověřovaní didaktických testů s využitím metodiky tzv. vyvážení didaktických testů, dále zmapování nástroje pro řízení výuky Moodle a jeho možností pro účely vytváření elektronických testů. Dalším cílem je potom navrhnout a s jeho využitím implementovat sadu testových otázek pro realizaci elektronického testu určeného pro předmět "Řízení technologických procesů" vyučovaný na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Vytvořený elektronický test pomůže nejen pedagogům při vyhodnocování kvality pedagogického procesu a úrovně znalostí nabytých studenty, ale poskytne také posledně jmenovaným určitou zpětnou vazbu. cs
dc.format 85 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 1354596 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject online testing en
dc.subject didactic tests en
dc.subject Moodle en
dc.subject Technological process control en
dc.subject elektronické testování cs
dc.subject didaktické testy cs
dc.subject Moodle cs
dc.subject Řízení technologických procesů cs
dc.title Elektronický test pro předmět Řízení technologických procesů cs
dc.title.alternative Technological process control online test en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubalčík, Marek
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the correct process of creating and verifying didactic tests using the technique known as the procedure of balanced didactic tests. Another goal of this work is to explore capabilities of the learning management system Moodle for the purposes of creating online tests. Moreover, a set of suitable test questions for the "Technological Process Control" course taught at the Faculty of applied informatics of the Tomas Bata university in Zlin is designed and implemented using the Test module of the Moodle system. This will help both teachers and students to assess quality of the pedagogical process and a level of gained knowledge and provides useful feedback for both groups. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6176
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
beran_2007_bp.pdfBlocked 1.291Mb PDF View/Open
beran_2007_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
beran_2007_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account