Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Kovonax, spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Kovonax, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drozd, Jaroslav
dc.contributor.author Kostrbelová, Ilona
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:32:05Z
dc.date.available 2010-07-16T02:32:05Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4726
dc.description.abstract Ve své práci se zaměřím na řešení problémů spojených s řízením zásob. První část práce je zaměřena na teorii vztahující se k zásobám, skladování a možnostem dopravy. Druhá část práce charakterizuje společnost, zásoby, nedokončenou výrobu, mateiál, skladové hospodářství a dopravu. Závěrem práce je vypracování návrhu na zlepšení řízení zásob, nedokončené výroby a materiálu. cs
dc.format 72 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3426249 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Zásoby cs
dc.subject materiál cs
dc.subject nedokončená výroba cs
dc.subject hotové výrobky cs
dc.subject zboží cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject skladové hospodářství cs
dc.subject sklad cs
dc.subject doprava cs
dc.subject Reserves en
dc.subject material en
dc.subject unfinished production en
dc.subject completed products en
dc.subject goods en
dc.subject inventory control en
dc.subject warehousing en
dc.subject warehouse en
dc.subject transport en
dc.title Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Kovonax, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Solving problems connected with inventory control in company Kovonax, spol. s r. o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-17
dc.description.abstract-translated In my thesis I direct at solving problems connected with inventory control in company Ko-vonax, spol. s r. o. The first part of my thesis is aimed at the theory referring to reserves, warehousing and possibilities of transport. The second part of my thesis characterizes the company, reserves, unfinished production, material, warehousing and transport. The final part of my thesis focuses on working out suggestions for rationalization of the inventory, unfinished production and material control. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4691
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kostrbelová_2007_bp.pdfBlocked 3.267Mb PDF View/Open
kostrbelová_2007_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
kostrbelová_2007_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account