Kontrola veřejné správy Nejvyšším kontrolním úřadem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kontrola veřejné správy Nejvyšším kontrolním úřadem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Viceníková, Leona
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:32:16Z
dc.date.available 2010-07-16T02:32:16Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4727
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zaměřuji na téma kontroly veřejné správy nezávislou institucí Nejvyšším kontrolním úřadem. Nejprve čtenáře seznamuji s obecným pojetím kontroly v České republice, různými druhy kontroly vykonávané konkrétními orgány a jejich pravo-mocemi, a pak navazuji samotným Úřadem. Zabývám se jeho právním zakotvením, jeho organizační strukturou, působností a pravomocemi, kterými disponuje vůči orgánům ve státě, ale také jeho výslednou činností a dopady na společnost. Pro srovnání uvádím příkla-dy kontrolních institucí v okolních státech, abychom zhodnotili jejich podobnost s Nejvyšším kontrolním úřadem v ČR. Na závěr jsou řešeny konkrétní případy, které NKÚ prověřoval. cs
dc.format 44 s., 6 s.příloh cs
dc.format.extent 826326 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kontrola veřejné správy cs
dc.subject finanční kontrola cs
dc.subject Nejvyšší kontrolní úřad cs
dc.subject světová organizace cs
dc.subject plán kontrolní činnosti cs
dc.subject výroční zpráva cs
dc.subject organizační struktura cs
dc.subject věstník cs
dc.subject Kárná komora NKÚ cs
dc.subject pravomoc a působnost cs
dc.subject public service inspection en
dc.subject financial audit en
dc.subject Supreme Audit Office en
dc.subject world organization en
dc.subject the plan of en
dc.subject the plan of control activities en
dc.subject year-end report en
dc.subject organization structure en
dc.subject bulletin en
dc.subject the disciplinary chamber of SAO en
dc.subject competences and scope en
dc.title Kontrola veřejné správy Nejvyšším kontrolním úřadem cs
dc.title.alternative Public service inspection by Supreme Audit Office en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Steidlová, Jaromíra
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated My bachelor's thesis is focused on the subject of the public service inspection by the independent institution Supreme Audit Office. First of all I familiarize readers with the general conception of auditing in the Czech Republic, with the various types of inspections executed by specific authorities and their competitions and then I concur with the Supreme Audit Office. It deals with the juridical position of his institution, its organization structure, activities and relative powers, which it has towards the authorities in our state, but also with its resulting activities and impacts on our society. I mention the examples of audit institutions in the neighboring states, so we could valorize their similarity with the Supreme Audit Office in the Czech Republic. At the end of this bachelor thesis I solve concrete cases that had been audited by SAO. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5781
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
viceníková_2007_bp.pdf 806.9Kb PDF View/Open
viceníková_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
viceníková_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account