Integrovaný záchranný systém České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrovaný záchranný systém České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefka, Vladislav
dc.contributor.author Hornyš, Kamil
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:33:17Z
dc.date.available 2010-07-16T02:33:17Z
dc.date.issued 2007-08-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4730
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou integrovaného záchranného systému ČR. Popisuje jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, předkládá výběr práv a povinností fyzických a právnických osob, zabývá se problematikou vyrozumění obyvatelstva při mimořádné události a uvádí možnosti využití socioekonomických informací v rámci integrovaného záchranného systému. cs
dc.format 63 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1711473 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject rights and duties of individuals and corporations en
dc.subject notification of population en
dc.subject socioeconomic information en
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject práva a povinnosti fyzických a právnických osob cs
dc.subject vyrozumění obyvatelstva cs
dc.subject socioekonomické informace cs
dc.title Integrovaný záchranný systém České republiky cs
dc.title.alternative Integrated rescue system of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ivanka, Ján
dc.date.accepted 2007-09-14
dc.description.abstract-translated The project deals with questions of integrated rescue system of the Czech Republic. It describes individual integrated rescue system components, submits the selection of rights and duties of individuals and corporations, is concerned with questions of notification of population during an emergency event and mentions the possibilities of socioeconomic information within the integrated rescue system. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6097
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
local.subject mimořádné události cs
local.subject emergencies en


Files in this item

Files Size Format View
hornyš_2007_bp.pdfBlocked 1.632Mb PDF View/Open
hornyš_2007_vp.pdf 397.6Kb PDF View/Open
hornyš_2007_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account