Vývoj metody pro řízení molekulové hmotnosti selektivně oxidovaných polysacharidů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj metody pro řízení molekulové hmotnosti selektivně oxidovaných polysacharidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Jan
dc.contributor.author Latečka, Filip
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:59Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:59Z
dc.date.issued 2021-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47323
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje modifikaci polysacharidů, konkrétně celulózy, dextrinu a dextranu, pro jejich případné využití jako nosičů léčiv. Práce se zaměřuje na studium jejich regioselektivních oxidací a hlavně na vývoj metody pro řízení molární hmotnosti těchto derivátů. U jednotlivých polysacharidů byl proto zkoumán vliv reakčních podmínek oxidace a přídavku kyseliny amidosulfonové na jejich molární hmotnost. Zatímco v případě celulózy a dextrinu docházelo k sulfonačně-indukovanému štěpení glykosidických vazeb ihned po přidání kyseliny amidosulfonové, u dextranu bylo nutno zařadit tzv. pre-sulfonační krok. Ve všech případech bylo ale nakonec možné pomocí úpravy reakčních podmínek řídit štěpení polysacharidových řetězců v poměrně širokém rozsahu. Nakonec bylo studováno uvolňování léčiva (diammin-dichloroplatnatého komplexu) z dextranového nosiče s rozdílnými molárními hmotnostmi s různým množstvím navázaného léčiva.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polysacharidy cs
dc.subject celulóza cs
dc.subject dextrin cs
dc.subject dextran cs
dc.subject nosič léčiv cs
dc.subject regioselektivní oxidace cs
dc.subject štěpení glykosidických vazeb cs
dc.subject kyselina amidosulfonová cs
dc.subject diammin-dichloroplatnatý komplex cs
dc.subject polysaccharides en
dc.subject cellulose en
dc.subject dextrin en
dc.subject dextran en
dc.subject drug delivery en
dc.subject regioselective oxidation en
dc.subject scission of glycosidic bonds en
dc.subject sulfamic acid en
dc.subject cis-diamminedichloroplatinum en
dc.subject II en
dc.title Vývoj metody pro řízení molekulové hmotnosti selektivně oxidovaných polysacharidů
dc.title.alternative Development of the method for the control of the molecular weight of oxidized polysaccharides
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stoklasa, Karel
dc.date.accepted 2021-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on modification of polysaccharides, namely cellulose, dextrin and dextran, for their eventual utilization in drug delivery. The work focuses on a study of their regioselective oxidations and mainly on a development of method for controlling a molecular weight of these derivatives. Therefore, an influence of reaction conditions and an addition of sulfamic acid on molecular weight was studied for individual polysaccharides. In case of cellulose and dextrin, there was a sulfonation-induced scission of glycosidic bonds immediately after the addition of the sulfamic acid, whereas in the case of dextran it was necessary to include so-called pre-sulfonation step. However, it was eventually possible to control the scission of polysaccharide chains in a relatively wide range by adjusting the reaction conditions in all cases. In the end, a release of a cis-diamminedichloroplatinum(II) drug from a dextran carrier was studied with respect to the different molecular weights of the carrier and various amounts of the bound drug.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.identifier.stag 59630
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
latečka_2021_dp.pdf 1.967Mb PDF View/Open None
latečka_2021_op.pdf 278.1Kb PDF View/Open None
latečka_2021_vp.pdf 835.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account