Monitorování meziproduktů při výrobě piva v malých pivovarech pomocí elektronického nosu a termodynamických senzorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Monitorování meziproduktů při výrobě piva v malých pivovarech pomocí elektronického nosu a termodynamických senzorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámková, Anna
dc.contributor.author Laktiš, Andrej
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:18:00Z
dc.date.available 2021-07-26T07:18:00Z
dc.date.issued 2020-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47345
dc.description.abstract Pivo je celosvětově oblíbený nápoj, který vzniká v procesu fermentace. Důsledkem fermentačního procesu je i vznik tepla jako vedlejšího produktu. Pomocí termodynamických senzorů (TDS) jsme pozorovali průběh kvasného procesu připraveného roztoku z vody, kvasinek a maltózy. Jednoduchý prototyp elektronického nosu byl použit na analýzu vybraných druhů komerčních piv. Výsledky měření pomocí TDS, byly porovnány s jinými běžně používanými nebo zcela novými metodami, které jsou přístupné veřejnosti na internetu. První výsledky jednoduchých experimentů ukazují, že k určení časového průběhu kvasných procesů při výrobě piva je možné použít termodynamické snímače. Jednoduchý elektronický nos umožňuje po zpracování dat vystavit rozdíl mezi druhy piv.
dc.format 98
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject termodynamické senzory cs
dc.subject fermentace cs
dc.subject elektronický nos cs
dc.subject pivo cs
dc.subject thermodynamic sensors en
dc.subject fermentation en
dc.subject electronic nose en
dc.subject beer en
dc.title Monitorování meziproduktů při výrobě piva v malých pivovarech pomocí elektronického nosu a termodynamických senzorů
dc.title.alternative Monitoring of intermediate products in beer production in small breweries using an electronic nose and thermodynamic sensors
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Búran, Martin
dc.date.accepted 2021-06-01
dc.description.abstract-translated Beer is a worldwide popular beverage that is created during the fermentation process. The fermentation process also results in the generation of heat as a by-product. Using thermodynamic sensors (TDS), we observed the course of the fermentation process of the prepared solution from water, yeast and maltose. A simple prototype of an electronic nose was used to analyze selected types of commercial beers. The results of measurements using TDS were compared with other commonly used or completely new methods that are available to the public on the Internet. The first results of simple experiments show that thermodynamic sensors can be used to determine the time course of fermentation processes in beer production. A simple electronic nose allows you to expose the difference between types of beer after data processing.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Technology en
dc.identifier.stag 59690
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2021-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
laktiš_2021_dp.pdf 3.458Mb PDF View/Open None
laktiš_2021_op.pdf 738.8Kb PDF View/Open None
laktiš_2021_vp.pdf 719.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account