Výukový modul pro předmět mikropočítače: ovládání serva

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výukový modul pro předmět mikropočítače: ovládání serva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Migdal, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:36:20Z
dc.date.available 2010-07-16T02:36:20Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4737
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vytvořit modul pro připojení k vývojovému kitu M68EVB908GB60, který bude sloužit při výuce programování mikropočítače Motorola HCS08. Modul bude umožňovat řízení polohy modelářského servomotorku pomocí výstupních portů s pojistkou proti překročení povoleného rozsahu pohybu a indikací případné chyby. Součástí je navržení a realizace hardwaru modulu i základního softwarového vybavení pro jeho ovládání v jazyce symbolických adres. cs
dc.format 42 cs
dc.format.extent 1294106 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Microcomputer en
dc.subject Motorola en
dc.subject M68EVB908GB60 en
dc.subject Servomotor en
dc.subject Mikropočítač cs
dc.subject Motorola cs
dc.subject M68EVB908GB60 cs
dc.subject Servomotor cs
dc.title Výukový modul pro předmět mikropočítače: ovládání serva cs
dc.title.alternative Educational module for microcontrollers course: servo control en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated Abstrakt ve světovém jazyce Aim of this bachelor thesis is to create module for interface with developing kit M68EVB908GB60, which will support education of programming microcontroller Motorola HCS08. Module will enable controlling position of modeler servomotor by the aid of output ports with safety fuse against over-range allowed range movement and indication of eventual mistakes. In this work the design and realization of the hardware of the module is performed and also essential software equipment for its control in assembly language is created. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6260
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject výukový software cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject řídicí systémy cs
local.subject pluginy cs
local.subject pohyb (fyzika) cs
local.subject educational software en
local.subject teaching aids en
local.subject control systems en
local.subject plug-in modules en
local.subject motion (physics) en


Files in this item

Files Size Format View
migdal_2007_bp.pdf 1.234Mb PDF View/Open
migdal_2007_vp.doc 296Kb Microsoft Word View/Open
migdal_2007_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account