Analýza finančního zdraví podniku VKP spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza finančního zdraví podniku VKP spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana cs
dc.contributor.author Mrázová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:37:21Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4740
dc.description.abstract Náplní mé bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku. Cílem této práce je posoudit finanční situaci a ekonomický vývoj společnosti na základě analýzy účetních vý-kazů a navrhnout doporučení vedoucí ke zlepšení současné finanční situace ve společnosti VKP spol. s r. o. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části je přiblížen význam pro-vádění finanční analýzy, zdroje potřebných informací a uživatelé finanční analýzy. Dále následuje výčet a bližší charakteristika základních metod finanční analýzy. V praktické části je představena společnost VKP spol. s r. o. a následně je provedena finanční analýza pomocí představených metod. V závěrečné části je předloženo celkové zhodnocení stáva-jící finanční situace s doporučeními vedoucími k efektivnějšímu využívání finančních pro-středků. cs
dc.format 80 s., 9 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 1408775 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037 cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject cash flow en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject differential indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject comprehensive indicators en
dc.title Analýza finančního zdraví podniku VKP spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Analysis of the financial health of the company VKP spol. s r. o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubáč, Martin cs
dc.date.accepted 2007-06-14 cs
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The goal of my bacalor's work is to review financial situation of a company VKP s.r.o. and its economical development through the financial analyses. Based on a results of the finan-cial analyses and a deep research of a accounting sheets I will suggets solutions that will improve company's financial situation. This work is divided into a two main parts. There is an explanation of a meaning of a fi-nancial analyses, information sources and end-users in the theoretical part. There are also mentioned and described basical methods of financial analyses. In a practical part there is brief introduction of a company VKP s.r.o., followed by financial analyse itself. There is a final conclusion and suggested solutions that will lead to more effective use of a company's financial resources at the end. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6019
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mrázová_2007_bp.pdfBlocked 1.343Mb PDF View/Open
mrázová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
mrázová_2007_op.jpg 1.270Mb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account