Public Relations ve společnosti Synthesia, a.s. se zaměřením na komunikaci v krizi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Public Relations ve společnosti Synthesia, a.s. se zaměřením na komunikaci v krizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Obršálová, Marta
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:38:38Z
dc.date.available 2010-07-16T02:38:38Z
dc.date.issued 2007-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4744
dc.description.abstract V práci je analyzováno celkové Public Relations prostředí společnosti Synthesia, a.s. a aplikace jednotlivých nástrojů PR. Práce se soustřeďuje na problematiku krizové komunikace z teoretické stránky a na vybrané události je zpracována případová studie kri-zové komunikace podniku a okolí. Součástí práce jsou vyjádření starostů okolních obcí, zástupců médií, zástupce Hasičského záchranného sboru a Městské policie Pardubice a v neposlední řadě tiskového mluvčí společnosti Synthesia, a.s. V přílohách je uveden monitoring vybraných deníků, který prezentuje zájem médií o analyzovanou krizovou situaci, a tiskové materiály vydané společností Synthesia, a.s. cs
dc.format 72 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1285813 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject public relations cs
dc.subject krizová komunikace cs
dc.subject krizový manuál cs
dc.subject media relations cs
dc.subject issue management cs
dc.subject public relations en
dc.subject crisis communication en
dc.subject crisis manual en
dc.subject media relations en
dc.subject issue management en
dc.title Public Relations ve společnosti Synthesia, a.s. se zaměřením na komunikaci v krizi cs
dc.title.alternative Public Relations in enterprise Synthesia, a.s. - focused on crisis communication en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Daňová, Dana
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated In the thesis it is analysed the Public Relations environment of the company Synthesia, a.s. and the application of PR tools in detail. The thesis is focused on crisis communication from theory aspects. A case study about crisis communication of enterprise and its surroundings is designed. The thesis includes the statement of mayors of cities in the area, media representative, The Fire Rescue Service, City Police Pardubice and mainly the spokesman of the company. The appendix includes a monitoring of regional newspapers and company leaflets. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4825
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
obršálová_2007_bp.pdf 1.226Mb PDF View/Open
obršálová_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
obršálová_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account