Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje pro podporu rozvoje malého a středního podnikání ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje pro podporu rozvoje malého a středního podnikání ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Husařík, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:41:00Z
dc.date.available 2010-07-16T02:41:00Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4747
dc.description.abstract V rámci mé bakalářské práce se zaměřím na identifikaci Evropského fondu regionálního rozvoje, jeho operační programy a zanalyzuji zkrácené programové období 2004 -2006 z pohledu Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Detailně rozeberu Operační program "Podnik a inovace", který je svou podstatou určen jako hlavní pilíř podpory rozvoje malého a středního podnikání pro období 2007 - 20013. Cílem bude nalézt možnosti zlepšení čerpání prostředků z hlediska návaznosti na nové programovací období 2007 - 2013 tak identifikovat možnosti zlepšení podmínek pro činnost malých a středních podniků. cs
dc.format 47 cs
dc.format.extent 11364172 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropský fond regionálního rozvoje cs
dc.subject Malé a střední podnikání cs
dc.subject Operační program cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject European Regional Development Fund en
dc.subject Small and medium-sized enterprises en
dc.subject Operational Programme en
dc.subject Zlín district en
dc.title Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje pro podporu rozvoje malého a středního podnikání ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative The utility possibilities of the resources from European regional development fund for the development support of the small and medium-sized enterprises in Zlin district. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated Within the framework of my Bachelor's work I would like to focus on the analysis of European Regional Development Fund and its Operational programmers in the shortened programme period of 2004 - 2006 with reference to Operational programme industry and business. In detail, I will analyze Operational programme business and innovation which in its basic is intended to support the development of small and medium-sized enterprises. The aim is to find the possibilities to improve the utilization of resources from the point of view of the sequence the new programme period of 2007 -2013 and subsequently identify the possibilities to improve the conditions for small and medium-sized enterprises en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4604
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
husařík_2007_bp.pdf 10.83Mb PDF View/Open
husařík_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
husařík_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account