Program rozvoje města Zábřeh

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Zábřeh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Bezděková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:43:48Z
dc.date.available 2010-07-16T02:43:48Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4754
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zpracovat Program rozvoje města Zábřeh na Moravě. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá charakteristikou programu rozvoje města, legislativou týkající se oblasti regionální politiky a vymezením základních pojmů. Součástí praktické části je socioekonomická analýza dosavadního roz-voje města, na jejímž základě je stanovena SWOT analýza, ze které vyplývají přednosti a nedostatky rozvoje. Dále jsou navrženy strategické cíle a opatření k jejich dosažení, na než navazuje katalog projektu. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 1486955 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Program rozvoje města cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject katalog projektu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject Development Programme of the town en
dc.subject strategic aims en
dc.subject catalogue of projects en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject draft measures en
dc.title Program rozvoje města Zábřeh cs
dc.title.alternative Development Program the town of Zábřeh en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor thesis is to compile Development Programme of the town of Zá-břeh na Moravě. The structure of the work has two main parts, theoretical and practical. The theoretical part is concerned with characteristic of development of the town, legislature of these spheres and description of basic concepts. The practical part includes socioecono-mic analysis of the contemporary town's development. SWOT analysis, based on the soci-oeconomic analysis, show the merits and demerits of the present development. Further the-re are set the strategic objectives and proposed measures to be taken to meet these objecti-ves. The project catalogue follows. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5543
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bezděková_2007_bp.pdf 1.418Mb PDF View/Open
bezděková_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
bezděková_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account