Deterministický chaos: Princip a aplikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Deterministický chaos: Princip a aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenkeřík, Roman cs
dc.contributor.author Hladík, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:28:37Z
dc.date.available 2010-07-13T12:28:37Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/475
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou řízení deterministického chaosu. První část je zaměřena na přehlednou rešerši týkající se především historie a současnosti problematiky teorie chaosu a na jeho fyzikální a matematický popis, který je demonstrován na mnoha příkladech a obrázcích. V další části práce jsou pak popsány metody řízení deterministického chaosu včetně grafických ukázek. Dále je práce zaměřena výhradně na aplikaci deterministického chaosu v praxi, jeho řízení a výskyt v odvětvích lidské činnosti. Posledním bodem práce a zároveň jejím výstupem jsou pak webové stránky, určené pro přehlednou vizualizaci celé problematiky deterministického chaosu, včetně fraktální geometrie. Tato práce je celkově zaměřena spíše na stručný a přehledný grafický popis dané problematiky. cs
dc.format 64 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 2156902 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject deterministic chaos en
dc.subject methods of chaos control en
dc.subject applications in practice en
dc.subject deterministický chaos cs
dc.subject metody řízení cs
dc.subject aplikace v praxi cs
dc.title Deterministický chaos: Princip a aplikace cs
dc.title.alternative Deterministic chaos: Principle and application en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Eduard cs
dc.date.accepted 2006-06-29 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with problems of control of deterministic chaos. The first section is focused on transparent retrieval about history and present of problems of chaos theory. This section is also focused on physical and mathematics description, which is demonstrated by several examples and images. The methods of chaos control are described including graphics previews in the next part. Next part is focused on applications of deterministic chaos in practice, and occurrence in human activities. The last point and output of this work are web pages, intended for visualization all of problems of deterministic chaos including fractal geometry. This work is globally focused instead on brief and graphics description of this query. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3301
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hladík_2006_bp.pdf 2.056Mb PDF View/Open
hladík_2006_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
hladík_2006_op.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account