Evakuace obyvatelstva ve Velkých Bílovicích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evakuace obyvatelstva ve Velkých Bílovicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Jakub
dc.contributor.author Kachyňová, Markéta
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:14Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:14Z
dc.date.issued 2019-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47605
dc.description.abstract V bakalářské práci jsem se specializovala na civilní evakuaci ve Velkých Bílovicích. V teoretické části jsem se zaměřila na historii ochrany obyvatelstva s doplňující základní legislativou pro tuto bakalářskou práci a vypsala hlavní pojmy, týkající se evakuace. V praktické části jsem analyzovala rizika ve městě a uměle vytvořila hrozbu dopravní havárie s únikem nebezpečné látky. Dále jsem se věnovala postupu krizového štábu a velitele jednotek. Vytvořila jsem evakuační plán pro město s evakuačními trasami, zónami, středisky a nouzovým ubytováním, stravováním a humanitární pomocí.
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject evakuace cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject population protection en
dc.subject evacuation en
dc.subject risk analysis en
dc.title Evakuace obyvatelstva ve Velkých Bílovicích
dc.title.alternative Evacuation of the Population in Velké Bílovice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated In my bachelor's thesis I specialized in civilian evacuation in Velke Bilovice. In the theoretical part, I focused on the history of population protection with additional basic legislation for this bachelor's thesis and listed the main concepts related to evacuation. In the practical part, I analyzed the risks in the city and artificially created the threat of a traffic accident with a leak of a dangerous substance. I also focused on the progress of the crisis staff and unit commander. I created an evacuation plan for the city with evacuation routes, zones, centers and emergency accommodation, eating and humanitarian aid.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 53833
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2020-08-07


Files in this item

Files Size Format View Description
kachyňová_2020_dp.pdf 2.467Mb PDF View/Open None
kachyňová_2020_op.pdf 232.1Kb PDF View/Open None
kachyňová_2020_vp.pdf 299.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account