Percepce efektivity neziskových organizací v ochraně přírody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Percepce efektivity neziskových organizací v ochraně přírody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Matyáš
dc.contributor.author Komínková, Daniela
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:15Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:15Z
dc.date.issued 2019-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47624
dc.description.abstract Nevládní neziskové organizace hrají významnou roli v ochraně přírody a krajiny již od počátku 20. století. V kontrastu se státními organizacemi však značnou část prostředků těchto organizací tvoří příspěvky od jejich podporovatelů. Vnímání efektivity jejich aktivit veřejností je tak určující pro získávání podpory a posléze pro výsledný dopad na ochranu biodiverzity. Cílem bakalářské práce je získat pomocí kvantitativního výzkumu ucelený obraz toho, jak jsou aktivity českých nevládních organizací zabývajících se ochranou přírody vnímány svými příznivci, a navrhnout možná zlepšení vedoucí ke zvýšení efektivity jejich fungování.
dc.format 94
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject efektivita cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject ochrana přírody cs
dc.subject percepce cs
dc.subject podporovatel cs
dc.subject Effectiveness en
dc.subject Non-profit Organisation en
dc.subject Nature Conservation en
dc.subject Perception en
dc.subject Supporter en
dc.title Percepce efektivity neziskových organizací v ochraně přírody
dc.title.alternative Perception of Effectiveness of Nonprofit Organizations in Nature Conservation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lehejček, Jiří
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated Non-governmental non-profit organizations have played an important role in nature and landscape protection since the early 20th century. However, in contrast to governmental organizations, a significant part of NGOs' funds are contributions from their supporters. The perception of the effectiveness of their activities by the public is thus crucial in gaining support and consequently for the impact on biodiversity protection. The aim of this bachelor thesis is to obtain, through quantitative research, a comprehensive picture of how the daily activities of Czech non-governmental conservation organizations are perceived by their supporters and, further, to suggest possible improvements leading to increased effectiveness of their functioning.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 53854
dc.date.submitted 2020-08-03


Files in this item

Files Size Format View Description
komínková_2020_dp.pdf 4.378Mb PDF View/Open None
komínková_2020_op.pdf 238.7Kb PDF View/Open None
komínková_2020_vp.pdf 394.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account