Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet

DSpace Repository

Language: English čeština 

Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin
dc.contributor.author Kojecký, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:45:57Z
dc.date.available 2010-07-16T02:45:57Z
dc.date.issued 2007-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4762
dc.description.abstract Práce pojednává o webových aplikacích pro tvorbu a následnou správu formulářů. V teoretické části popisuje obecně webové aplikace, použité webové technologie a nejpoužívanější formulářové prvky v jazyce HTML. Praktická část je ještě rozdělena na dvě části pohledu. První pohled je z hlediska programátora a druhý z hlediska běžného uživatele. Praktická část popisuje funkčnost celé aplikace. Diplomovou práci uzavírají náhledy na aplikaci z pozic administrátora a běžného uživatele. cs
dc.format 63 s., 16 s. manuál cs
dc.format.extent 1596654 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject electronic forms en
dc.subject web application en
dc.subject form creation en
dc.subject form en
dc.subject formuláře cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject tvorba formuláře cs
dc.subject formulář cs
dc.title Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet cs
dc.title.alternative Graphic interface for working with forms placed on Internet en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Petr
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated This work deals with web applications for creation and succesive administration of forms. The theoretical part describes web applications, used web technologies and most used forms elements of language HTML in general. The practical part of this work is separated into two parts of view. First is programmer view, second casual users. Practical part describes utility of whole application. Diploma work is closed with point of view on the application of the administrators and casual user position. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6395
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject grafická uživatelská rozhraní cs
local.subject programování cs
local.subject graphical user interfaces en
local.subject programming en


Files in this item

Files Size Format View
kojecký_2007_dp.pdf 1.522Mb PDF View/Open
kojecký_2007_vp.doc 299Kb Microsoft Word View/Open
kojecký_2007_op.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account