Projekt podpory vzdelanosti študentov SŠ v oblasti samospráv miest

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt podpory vzdelanosti študentov SŠ v oblasti samospráv miest

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinský, Miroslav
dc.contributor.author Ludrovská, Katarína
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:28:45Z
dc.date.available 2010-07-13T12:28:45Z
dc.date.issued 2006-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/476
dc.description.abstract V bakalárskej práci "Projekt podpory vzdelanosti študentov SŠ v oblasti samospráv miest" sa zaoberáme tématikou komunikácie mesta a občana (dôraz kladieme na mladého občana) celkovo. V teoretickej časti sme spracovali komunikáciu samosprávy mesta a informovanosť obyvateľov, kde sme sa zamerali hlavne na pôsobenie radnice, jej imidž, otázku korupcie a akú úlohu zohráva v povedomí obyvateľov starosta. Výsledky výskumov sú spracované percentuálne. V druhej časti sme pokladali za vhodné vysvetliť postupy a princípy dobre zostavenej prezentácie (komunikácie s publikom - v prenesenom význame - s občanmi mesta). Praktická časť sa týka mesta Piešťan. Priblížili sme tu čitateľovi konkrétnu stratégiu mesta, ktorú považujeme za príkladnú. Vyvrcholením našej práce (Praktická časť) bolo monitorovanie konkrétneho projektu, ktorý mal za úlohu zvýšiť povedomie (vzdelanie) hlavne mladých - novej generácie o stratégiách, činnosti a komunikácii mesta Piešťan. cs
dc.format 53 s., 7 s. príloh. cs
dc.format.extent 523946 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mestská samospráva cs
dc.subject komunikácia cs
dc.subject mesto cs
dc.subject obec cs
dc.subject občan cs
dc.subject starosta cs
dc.subject prezentácia cs
dc.subject stratégia mesta cs
dc.subject mesto Piešťany cs
dc.subject projekt cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject city self-government en
dc.subject communication en
dc.subject city en
dc.subject village en
dc.subject citizen en
dc.subject mayor en
dc.subject presentation en
dc.subject strategy of the city en
dc.subject city Piešťany en
dc.subject project en
dc.subject youth en
dc.subject development en
dc.title Projekt podpory vzdelanosti študentov SŠ v oblasti samospráv miest cs
dc.title.alternative Project for support student education on the field of self-government towns and cities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Turková, Silvie
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated For the purposes of bachelor work named "Project for support student edu-cation on the field of self-government towns and cities'q we are concerned with communication between city and citizen. In this communication we place emphasis on the young citizen. The theoretical part of this paper is discussing communication of the self-government city, which is mainly focused on city hall activities, its image, the question of corruption and a role of mayor in the citizens' minds. Research out-comes are elaborated percentage. In the second part it was necessary to research and discuss the procedures, methods and principles of good presentation (communication with audience transfer to citizens). The practical part concerns city Piešťany. We would like to introduce to the reader real city strategy, which we consider to be exemplary for the other cities. Culmination of our work was monitoring real projects. This project was oriented on young people and it helps residence their knowledge about strategy, activities and communication city Piešťany. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2633
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ludrovská_2006_bp.pdf 511.6Kb PDF View/Open
ludrovská_2006_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
ludrovská_2006_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account