Měření a monitoring frekvence zvuku ve včelím úlu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Měření a monitoring frekvence zvuku ve včelím úlu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Coufalík, Otakar
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:22Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:22Z
dc.date.issued 2019-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/47782
dc.description.abstract Obsah bakalářské práce je věnován měření aktivity včelího společenství za účelem návrhu bezpečnostního zařízení pro zabezpečení včelstev ve volné přírodě. Teoretická část této práce nabízí stručný úvod do biologie včel. Popisuje jednotlivé druhy, zaměřuje se na hierarchii včelího společenství a je věnována popisu činností týkajících se jeho každodenního života. Cílem praktické části bakalářské práce je samotné měření včelí aktivity a následná realizace zabezpečovacího zařízení na základě získaných hodnot akustické aktivity uvnitř včelího úlu.
dc.format 59
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject včely cs
dc.subject včelaření cs
dc.subject úly cs
dc.subject měření cs
dc.subject akustika cs
dc.subject zabezpečovací zařízení cs
dc.subject bees en
dc.subject beekeeping en
dc.subject hives en
dc.subject measurement en
dc.subject acoustics en
dc.subject security device en
dc.title Měření a monitoring frekvence zvuku ve včelím úlu
dc.title.alternative The Measurement and Monitoring of Sound Frequencies in Beehives
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr
dc.date.accepted 2020-09-09
dc.description.abstract-translated The content of the bachelor's thesis is devoted to measuring the activity of the bee community in order to design a safety device for securing beehives in the wild. The theoretical part of this work offers a brief introduction to the bee biology. It describes the individual species and it focuses on the hierarchy of the bee community and is devoted to the description of activities related to its daily life. The aim of the practical part of the bachelor's thesis is the measurement of bee activity and the subsequent implementation of security equipment based on the obtained values of acoustic activity inside the bee hive.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 54089
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2020-08-10


Files in this item

Files Size Format View Description
coufalík_2020_dp.pdf 7.622Mb PDF View/Open None
coufalík_2020_op.pdf 279.0Kb PDF View/Open None
coufalík_2020_vp.pdf 172.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account