Zhodnocení nabídky životního pojištění u vybraných pojišťoven působících v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení nabídky životního pojištění u vybraných pojišťoven působících v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Fialová, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:55:56Z
dc.date.available 2010-07-16T02:55:56Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4790
dc.description.abstract V bakalářské práci "Zhodnocení nabídky životního pojištění u vybraných pojišťoven působících v ČR" se snažím o porovnání jednotlivých pojištění u třech pojišťoven a o následný výběr nejvhodnějšího produktu pro zvolený segment zákazníků. Práce je koncipována do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje obecné poznatky o pojišťovnictví, pojistném trhu a o pojištění, zejména životním. V praktické části jsou stručně popsány jednotlivé pojišťovny a jejich produkty. Na základě zvoleného modelového příkladu a kritérií pro hodnocení jsem vypracovala doporučení. Jako metodu pro posouzení jsem zvolila cost-benefit analýzu. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 1242006 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pojištění cs
dc.subject pojišťovna cs
dc.subject pojišťovnictví cs
dc.subject životní pojištění cs
dc.subject insurance en
dc.subject insurance company en
dc.subject system of insurance en
dc.subject life insurance en
dc.title Zhodnocení nabídky životního pojištění u vybraných pojišťoven působících v ČR cs
dc.title.alternative Estimation of offers of life insurance in selected insurance companies acting in Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated In my bachelor work "Estimation of offers of life insurance in selected insurance companies acting in Czech Republic", I try to compare individual insurances of three insurance companies and to result a selection of a product most suitable for selected consumer segment. The work is conceived into two parts - one is theoretical and the second is based on a practical part. Theoretical part includes basic knowledge about the system of insurance, insurance market and about general insurance, especially about life insurence. In practical part, some insurance companies and their products can be found. I have worked out a recommendation based on the chosen model example and the criteria of evalution. The cost-benefit analysis served as the method of evaluation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6842
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
fialová_2007_bp.pdf 1.184Mb PDF View/Open
fialová_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
fialová_2007_op.pdf 658.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account