Způsoby napadání zámkových mechanismů a možnosti kriminalistického zkoumání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Způsoby napadání zámkových mechanismů a možnosti kriminalistického zkoumání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefka, Vladislav cs
dc.contributor.author Spisar, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:59:07Z
dc.date.available 2010-07-16T02:59:07Z
dc.date.issued 2007-05-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4797
dc.description.abstract Bakalářská práce je zpracovaná formou učební pomůcky pro teoretické využití v předmětu Kriminalistické technologie a systémy. Je zde popsán mechanický zábranný systém, základní druhy zámků a jejich funkce. Možné způsoby napadání zámkových mechanismů a možnosti ochrany proti této trestné činnosti. Součástí bakalářské práce je i vyhledávání, zajišťovaní a následné zkoumání mechanoskopických stop z místa činu. V závěru je proveden rozbor této trestné činnosti ve Zlínském kraji s návrhem na opatření proti jejímu páchání. Bakalářská práce je doplněna obrazovou a tabulkovou dokumentací. cs
dc.format 87 s. cs
dc.format.extent 8974370 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject cylindric en
dc.subject round lock en
dc.subject padlock en
dc.subject break resistence en
dc.subject mechanical security system en
dc.subject cylindrická vložka cs
dc.subject visací zámek cs
dc.subject průlomová odolnost cs
dc.subject mechancké zabranné systémy cs
dc.title Způsoby napadání zámkových mechanismů a možnosti kriminalistického zkoumání cs
dc.title.alternative Methods of attacking lock mechanisms and possibilities of criminalistic investigation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křesálek, Vojtěch cs
dc.date.accepted 2007-06-13 cs
dc.description.abstract-translated Baccalaureate work is created as a help for students which is used for teoretical improvement in subject called Criminalistic technologies and systems. There is described mechanical system of prevention, basic types of locks and their functionality. Possible ways of lockpicking and ways of prevention to this crimminal issue. Part of this Baccalaureate work is also seeking, detentioning and investigating clues from crime scene. At the end is accomplished an analysis of criminal aktivity in region Zlín with suggestion to prevent it. Pictures and tablets are added. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 5795
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject zámk (zámečnictví) cs
local.subject mechanické zábranné prostředky cs
local.subject vloupání cs
local.subject locks en
local.subject mechanical barriers en
local.subject burglary en


Files in this item

Files Size Format View
spisar_2007_bp.pdf 8.558Mb PDF View/Open
spisar_2007_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
spisar_2007_op.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account