Projekt zvýšení turistické aktivity mikroregionu Pieniny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení turistické aktivity mikroregionu Pieniny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Fabian, Peter
dc.date.accessioned 2010-07-16T03:00:41Z
dc.date.available 2010-07-16T03:00:41Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4803
dc.description.abstract V diplomovej práci sa najprv teoreticky zaoberám marketingom a manažmentom územia v oblasti turistického ruchu. Snažím sa poukázať na to, že osvedčené metódy turistických aktivít prinášajú malým regiónom sociálno-ekonomický rast. V praktickej časti analyzujem súčasný stav územia na severnom Spiši, na hraniciach s Poľskom - mikroregión Pieniny. Navrhujem riešenie pre zlepšenie súčasnej situácie v oblasti cestovného ruchu a podrobujem ho nákladovej a rizikovej analýze. cs
dc.format 69 cs
dc.format.extent 1369549 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject región cs
dc.subject marketing cs
dc.subject cestovný ruch cs
dc.subject manažment cs
dc.subject analýza cs
dc.subject region en
dc.subject marketing en
dc.subject tourist traffic en
dc.subject management en
dc.subject analysis en
dc.title Projekt zvýšení turistické aktivity mikroregionu Pieniny cs
dc.title.alternative The projec of increase turist activity in micro region Pieniny en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šímová, Martina
dc.date.accepted 2007-09-04
dc.description.abstract-translated First of all in this diploma work I have theoretically focused my attention on marketing and management of the specific area considering the tourist traffic. I point out that approved methods of tourist activities in the small regions can bring them a social and economical development. In the practical part of this diploma work I am trying to analyze a present situation of the North Spiš Area, direct at the border with Poland - micro region which is well known as Pieniny. I suggest a solution in order to improve the present situation in the field of the tourist traffic and at the same time I put it through cont and risk analyses. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6415
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
fabian_2007_dp.pdfBlocked 1.306Mb PDF View/Open
fabian_2007_vp.doc 875.5Kb Microsoft Word View/Open
fabian_2007_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account