Řízení pohledávek ve firmě Dostav, s.r.o. a způsoby jejich vymáhání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení pohledávek ve firmě Dostav, s.r.o. a způsoby jejich vymáhání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Remeš, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:03:50Z
dc.date.available 2010-07-16T06:03:50Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4814
dc.description.abstract Zajistit pohledávky tak, aby se minimalizovalo riziko jejich nezaplacení v termínu, můžeme několika způsoby. Nástroje zajištění pohledávek v době před jejich splatností nalezneme občanském zákoníku, v případě, že jsme podnikatelem v zákoníku obchodním a jiných zákonech. Na trhu existují i další možnosti zajištění a také financování pohledávek jako je jejich pojištění, factoring, využití dokumentárního akreditivu a jiné. Přesto se může stát, že některé pohledávky ve splatnosti nejsou zaplaceny a bude nutné využít zápočtu, soudního řízení a nakonec i exekuce. Proto, abychom užili těchto nástrojů správně, je nutné mít vytvořenou metodiku práce s pohledávkami, vědět, kdy je který nástroj nejúčinnější i finančně nejdostupnější. cs
dc.format 85 s., 9 s. příloh. cs
dc.format.extent 583402 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Pohledávka cs
dc.subject dlužník cs
dc.subject věřitel cs
dc.subject claim en
dc.subject debtor en
dc.subject kreditor en
dc.title Řízení pohledávek ve firmě Dostav, s.r.o. a způsoby jejich vymáhání cs
dc.title.alternative Management of receivables of Dostav s.r.o. and method of their enforcement en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plesníková, Michaela
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated There are several methods how to secure receivables in order to minimize the risk if they are not paid by the deadline. Instruments securing receivables before their maturity can be found in the Civil Code (in the Commercial Code for entrepreneurs or others). Alternatively, there are other possibilities for securing and financing receivables on the market such as their insurance, factoring, documentary credit utilization and others. Notwithstanding, it can happen that some receivables might not be paid by the due date and then it becomes necessary to use inclusion, legal proceedings and, eventually, even foreclosure. In order to use such instruments properly, it is necessary to create a methodology regarding work with receivables and to know which instrument might be, for that particular case, the most effective and financially reasonable. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6502
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
remeš_2007_dp.pdfBlocked 569.7Kb PDF View/Open
remeš_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
remeš_2007_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account