Transformace firmy Brano SBU Plasty na projektově orientovanou společnost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Transformace firmy Brano SBU Plasty na projektově orientovanou společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Hejčlová, Marta
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:04:18Z
dc.date.available 2010-07-16T06:04:18Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4815
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá transformací firmy Brano SBU Plasty na projektově ori-entovanou společnost. Práce je koncipována do třech částí, tj. teoretickou, analytickou a projektovou. V teoretické části jsem analyzovala literární prameny a definovala význam zásadních pojmů. V praktické části jsem představila firmu Brano SBU Platy se sídlem v Zubří. Hlav-ní částí analýzy je objasnění současné situace stavu projektového řízení ve firmě. Shrnutí je provedeno ve SWOT analýze, která uzavírá analytickou část. V projektové části je sa-motný návrh konkrétního řešení odstranění nedostatků. Výsledkem projektu je návrh im-plementace maticové organizační struktury, školení zaměstnanců, certifikace projektového manažera, implementace normy ISO 10006 a implementace softwaru podporujícího pro-jektové řízení. cs
dc.format 91 s., 14 s. obr. přiloh. cs
dc.format.extent 1769966 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject projekt cs
dc.subject projektové řízení cs
dc.subject projektově orientovaná společnost cs
dc.subject project en
dc.subject project management en
dc.subject project-oriented company en
dc.title Transformace firmy Brano SBU Plasty na projektově orientovanou společnost cs
dc.title.alternative TRANSFORMATION OF BRANO SBU PLASTY COMPANY TO A PROJECT-ORIENTED COMPANY en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinger, Martin
dc.date.accepted 2007-06-01
dc.description.abstract-translated The main focus of this graduation thesis is on a transformation of Brano SBU Plasty company to a project-oriented company. The thesis is divided into three sections, theory, analysis and project one respectively. While the first theoretical section was done to form a short overview of a literature available and to define basic facts, the next practical part is dedicated to show the Brano SBU Plasty company and its plant based in Zubří. Most of the analytical section covers a study of the company project management situation and the most important facts are summarized in a SWOT analysis, which brings the second section of the work to its end. Last but most important portion contains a detailed proposal of the ways, how to eliminate indicated problems and weaknesses. As a project conclusion a short list of necessary actions is made, it includes recommendation to implement an organization structure matrix, to intensify employees learning, to get project manager certification, to make all necessary steps to pass a ISO 10006 norm audit and to start using a project management software. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6355
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hejčlová_2007_dp.pdfBlocked 1.687Mb PDF View/Open
hejčlová_2007_vp.doc 1.208Mb Microsoft Word View/Open
hejčlová_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account