Finanční analýza strojírenské společnosti se zaměřením na výrobu frézovacích nástrojů v letech 2003 - 2006

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza strojírenské společnosti se zaměřením na výrobu frézovacích nástrojů v letech 2003 - 2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filipec, Jiří cs
dc.contributor.author Michalíková, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:09:22Z
dc.date.issued 2007-04-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4830
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza strojírenské společnosti se zaměřením na výrobu frézovacích nástrojů v letech 2003 - 2006. Zaměřím se na externí finanční analýzu a použiji následující elementární metody: horizontální a vertikální analýzu rozvahy, analýzu cash flow, analýzu čistého pracovního kapitálu a poměrovou analýzu (speciálně likviditu a rentabilitu). Pro srovnání firmy s odvětvím využiji materiály a analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem této práce je vybrané finanční ukazatele zhodnotit a vyslovit závěry a doporučení pro strojírenskou firmu. cs
dc.format 54 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 147959 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.04.2037 cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject analýza cash flow cs
dc.subject analýza čistého pracovního kapitálu cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject horizontal and vertical analysis of a balance sheet en
dc.subject net working capital analysis en
dc.subject cash flow analysis en
dc.subject liquidity en
dc.subject profitability en
dc.title Finanční analýza strojírenské společnosti se zaměřením na výrobu frézovacích nástrojů v letech 2003 - 2006 cs
dc.title.alternative The Financial Analysis of an Engineering Company Producing Cutters from 2003 to 2006 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2007-05-30 cs
dc.date.vskp-available 2037-04-24
dc.description.abstract-translated This Bachelor Work deals with the financial analysis of an engineering company producing cutters from 2003 to 2006. I will pay attention to the external financial analysis and will use these elementary methods: horizontal and vertical analysis of a balance sheet, net working capital analysis, cash flow analysis and liquidity and profitability ratios. The aim of this work is to assess chosen financial indicators and to give recommendation to the engineering company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6945
dc.date.assigned 2007-02-27 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
michalíková_2007_bp.pdfBlocked 144.4Kb PDF View/Open
michalíková_2007_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
michalíková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account