Racionalizace procesu realizace zakázky s využitím metody FMEA ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Racionalizace procesu realizace zakázky s využitím metody FMEA ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ondra, Pavel
dc.contributor.author Sigmundová, Kristýna
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:45Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:45Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48339
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na racionalizaci procesu realizace zakázky ve vybrané společnosti. Vhodným prostředkem jsou metody průmyslového inženýrství popsané v teoretické části diplomové práce. Práce se zaměřuje především na racionalizaci procesu, aby došlo ke snížení času realizace zakázky. K tomu byly použity metody průmyslového inženýrství popsané v teoretické části, převážně metoda FMEA. V projektové části byla díky této metodě odhalena rizika, kterým byla přiřazena míra závažnosti, výskytu a důsledku, a navržena zlepšení vedoucí k úspoře času i nákladů. Výsledkem tohoto projektu je racionalizovaný proces realizace zakázky a zkrácený průběh realizace o 10 %.
dc.format 97
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject proces cs
dc.subject FMEA cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject rizikové číslo cs
dc.subject fotovoltaická elektrárna cs
dc.subject process en
dc.subject FMEA en
dc.subject measure design en
dc.subject risk number en
dc.subject photovoltaic power plant en
dc.title Racionalizace procesu realizace zakázky s využitím metody FMEA ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Rationalization of the Order Implementation Process Using the FMEA Method in the Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Lucie
dc.date.accepted 2021-06-21
dc.description.abstract-translated This Master´s Thesis focuses on the rationalization of the process of order realization in a selected company. A useful way of rationalization are the industrial engineering methods described in the theoretical part of the thesis. The thesis primarily examines the rationalization of the process in order to reduce the lead time. For this purpose, the industrial engineering methods described in the theoretical part were used, mainly the FMEA method. In practical part, this method was used to reveal the risks, which were assigned a level of severity, occurrence and consequence, and to propose measures leading to time and cost savings. This project resulted in a rationalized process of order realization and a 10 % reduction in lead time.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 54957
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-06-04


Files in this item

Files Size Format View Description
sigmundová_2021_dp.pdf 2.161Mb PDF View/Open None
sigmundová_2021_op.docx 33.69Kb Unknown View/Open None
sigmundová_2021_vp.pdf 365.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account