Posouzení finančního zdraví firmy CROSS Zlín, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení finančního zdraví firmy CROSS Zlín, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juzová, Jana
dc.contributor.author Novotná, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:12:02Z
dc.date.available 2010-07-16T06:12:02Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4837
dc.description.abstract Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma finanční zdraví podniku, na kterém jsem se dohodla s vedoucí mé bakalářské práce z firmy CROSS Zlín, s.r.o., kde jsem vykonávala svou praxi. Cílem bakalářské práce bylo ověřit a následně potvrdit nebo vyvrátit, zda můžeme říci o podniku, že je prosperující a vykazuje ukazatele v přijatelných hodnotách. Zjištění jsem provedla pomocí analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Při psaní této bakalářské práce jsem se snažila plně využít informací z odborné literatury, internetu a také hlavně z interních firemních informací. cs
dc.format 59 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 2488732 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject financial health en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject balance indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.title Posouzení finančního zdraví firmy CROSS Zlín, s.r.o. cs
dc.title.alternative The evaluation of the financial health of CROSS Zlín, Ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-24
dc.description.abstract-translated For my bachelor thesis I chose the topic of financial health of the company CROSS Zlín, Ltd, where I had my placement for three months. I agreed on this topic with the company's accountant. The goal of my bachelor thesis was to verify and than to confirm or controvert if we can say about the company that it is prosperous and if it shows the indicators in acceptable quality. I used analysis of balance sheet and profit and loss account. I was trying to fully employ information from literature, internet and from the internal company documents. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4718
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2007_bp.pdfBlocked 2.373Mb PDF View/Open
novotná_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account