Oblast využití sóji pro lidskou výživu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Oblast využití sóji pro lidskou výživu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mišurcová, Ladislava
dc.contributor.author Klčovská, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:12:59Z
dc.date.available 2010-07-16T06:12:59Z
dc.date.issued 2007-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4841
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám využitím sóji v lidské výživě. Mým cílem bylo zpra-covat literární rešerši o této rostlině. Je zde popsána historie objevování a zkoumání, popis samotné rostliny, její produkce a zpracování, dále složení sóji, zastoupení nenasycených mastných kyselin a vlákniny. V dalších kapitolách jsou nastíněny výhody používání sóji i sójových výrobků v našich kuchyních a také jejich blahodárné působení na lidské zdraví. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 1014751 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject sója cs
dc.subject bílkoviny cs
dc.subject nenasycené mastné kyseliny cs
dc.subject izoflavony cs
dc.subject vláknina cs
dc.subject soya en
dc.subject proteins en
dc.subject unsaturated fatty acid en
dc.subject isoflavons en
dc.subject pulp en
dc.title Oblast využití sóji pro lidskou výživu cs
dc.title.alternative Shire of soyutilization for human nutrition en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated I deal with utilization of soya in human nutrition in my bachelor thesis. My aim was compile the literature search about this plant. It is descibed here history of discovering and investigation, desription of the plant, its performance and processing, soya constitution, representation of unsaturated fatty acids and roughage. There are foreshadowed the benefits of soyusing and soyproducts in our kitchens, and their beneficial incidence health human health in next chapters. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5392
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
klčovská_2007_bp.pdfBlocked 990.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account