Analýza demografické struktury obyvatelstva v obci Tlumačov jako podklad pro investiční rozhodování.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza demografické struktury obyvatelstva v obci Tlumačov jako podklad pro investiční rozhodování.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševela, Jaroslav cs
dc.contributor.author Vyoralová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:15:15Z
dc.date.available 2010-07-16T06:15:15Z
dc.date.issued 2006-12-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4847
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na definování demografie, jako vědní disciplíny a na analýzu demografické struktury obyvatelstva obce Tlumačov. Je v ní také zpracováno dotazníkové šetření zaměřené na školství a výchovu dětí v Tlumačově. Cílem je navrhnout možnosti investičního rozhodování obce Tlumačov, Základní a Mateřské školy Tlumačov s ohledem na návrhy a připomínky získané z dotazníkového šetření. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1495202 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject demografie cs
dc.subject zjišťování demografických údajů cs
dc.subject demografický vývoj cs
dc.subject struktura obyvatelstva cs
dc.subject obec a její orgány cs
dc.subject investiční rozhodování cs
dc.subject hospodaření obce cs
dc.subject financování obce cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject vzdělávání v ČR cs
dc.subject financování vzdělávání cs
dc.subject komunální volby cs
dc.subject demography en
dc.subject making an inquiry of demographic datas en
dc.subject demographic evolution/development en
dc.subject population structure en
dc.subject the municipality and its authorities en
dc.subject investments decisions en
dc.subject municipality management en
dc.subject financing of the municipality en
dc.subject questionnaire inquiry en
dc.subject education in the Czech republic en
dc.subject financing of the education system en
dc.subject municipal elections en
dc.title Analýza demografické struktury obyvatelstva v obci Tlumačov jako podklad pro investiční rozhodování. cs
dc.title.alternative Analysis of demographic structure of inhabitants in the municipality Tlumačov as a base for investment management. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2007-01-17 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor's work concentrates on defining demography as a scientific discipline and on the analysis of demographic structure of inhabitants in the municipality Tlumačov. In this work is also a questionnaire inquiry included which is dealing with the school system and the children upbringing, specifically in Tlumačov. The aim is to suggest alternative solutions of how should the municipality Tlumačov manage the finances, as far as the nursary and elementary schools in Tlumačov concerned, with regard to the proposals and suggestions obtained from the questionnaires. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4744
dc.date.assigned 2006-10-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vyoralová_2007_bp.pdf 1.425Mb PDF View/Open
vyoralová_2007_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
vyoralová_2007_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account