Evidence dokumentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evidence dokumentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka cs
dc.contributor.author Klimeš, Josef cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:21:39Z
dc.date.available 2010-07-16T06:21:39Z
dc.date.issued 2007-05-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4863
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou evidence dokumentů. V teoretické části je popsán současný stav evidence dokumentů na Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj. Dále jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti digitalizace a evidence dokumentů. Jsou zde ukázány možnosti jejího začlenění do komplexnějších IT řešení. V praktické části je realizována webová aplikace pro evidenci dokumentů, splňující požadavky úřadu. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 1447326 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject database en
dc.subject document en
dc.subject document management en
dc.subject full-text en
dc.subject document version en
dc.subject searching en
dc.subject web application en
dc.subject databáze cs
dc.subject dokument cs
dc.subject evidence dokumentů cs
dc.subject katastrální úřad cs
dc.subject verze dokumentů cs
dc.subject vyhledávání cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.title Evidence dokumentů cs
dc.title.alternative Document management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neužil, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-25 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the issue of document management. The theoretical chapter describes the current situation of the document management in the Cadastral Office for South Moravia. The next part explains the basic terms about digitizing document and document management. There are described the possibilities how to integrate document management into more complex IT solutions. In the practical chapter there is the implementation of document management web application, which fulfils the office requirements. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6378
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
klimeš_2007_dp.pdfBlocked 1.380Mb PDF View/Open
klimeš_2007_vp.doc 300Kb Microsoft Word View/Open
klimeš_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account