Analýza systému řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace pracovníků firmy V-PLAST Vsetín, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace pracovníků firmy V-PLAST Vsetín, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Riedlová, Ilona
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:31:48Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/486
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému vzdělávání ve firmě V-PLAST Vsetín, s.r.o. Teoretická část vychází z poznatků získaných studiem literatury a je zaměřena na definování podstaty vzdělávání se zdůrazněním jeho nezbytnosti a dále především na jednotlivé fáze procesu vzdělávání. Analytická část je již orientována na systém vzdělávání ve firmě. Potřebné údaje byly získány především rozhovory s příslušnými zaměstnanci a vyhodnocením dotazníkového šetření. Z těchto údajů byly zjištěny silné i slabé stránky procesu vzdělávání. Silnou stránkou je fáze jeho realizace, slabou pak především fáze vyhodnocování vzdělávání. cs
dc.format 65 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3855125 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2036
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject rozvoj pracovníků cs
dc.subject fáze procesu vzdělávání cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject education en
dc.subject employee development en
dc.subject phase of educational process en
dc.subject methods of education en
dc.title Analýza systému řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace pracovníků firmy V-PLAST Vsetín, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of management system of special training and qualification development of V-PLAST Vsetín, s.r.o. employees en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Střelec, Bohumír
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor thesis persues the analysis of the educational system at V-PLAST Vsetín, s.r.o. company. The theoretical part is resulting from studying the special literature and focusing on the definition of the educational body, emphasizing its importance and further particularly the individual phases of the educational process. The analytical part is already focusing on the educational system at the company. The requisite information mainly follow interviews with competent employees and the interpretation of the questionnaire. The result shows strong and weak points of the educational system. The strong point is the phase of the implementation. The weak point is mainly the phase of the evaluation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4054
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
riedlová_2006_bp.pdfBlocked 3.676Mb PDF View/Open
riedlová_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
riedlová_2006_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account