Analýza dopravních sítí a dopravní obslužnosti Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza dopravních sítí a dopravní obslužnosti Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Bublák, Alois
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:26:32Z
dc.date.available 2014-05-18T23:00:24Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4876
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dopravních sítí a dopravní obslužnosti Zlínského kraje. V první teoretické části je provedena specifikace jednotlivých užívaných druhů dopravy. Praktická část je věnována charakteristice Zlínského kraje, analýze dopravní infrastruktury kraje a návrhu koncepce dalšího rozvoje dopravy v regionu. Shrnutí je provedeno SWOT analýzou. V práci je věnována i pozornost také negativním vlivům dopravy působícím na životní prostředí a celospolečenskému problému, který představuje nehodovost. Cílem práce je analyzovat stávají stav dopravních infrastruktur Zlínského kraje pro jeho efektivní rozvoj s cílem - zkvalitnit mobilitu osob a zboží tak, aby se významně přiblížila úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie a přiblížila region jak investorům, tak i pro oblast cestovního ruchu. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 2707637 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2014
dc.subject Doprava cs
dc.subject dopravní infrastruktura cs
dc.subject region cs
dc.subject nehodovost cs
dc.subject koncepce cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Traffic en
dc.subject road-traffic infrastructure en
dc.subject region en
dc.subject accident rate en
dc.subject concept en
dc.subject development en
dc.subject analysis en
dc.title Analýza dopravních sítí a dopravní obslužnosti Zlínského kraje cs
dc.title.alternative Analysis of traffic network and traffic support in Zlin region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with questions about traffic network and traffic service in Zlin region. In the first theoretical part I made the specification of particular used means of transport. The Practical part is dedicated to characteristics of Zlin region, analysis of road-traffic infrastructure in this region and proposal of a concept of further development of traffic in this region. Conclusion is made by SWOT analysis. I also dedicated to the problem of negative influence of traffic to environment and the society problem that is represented by accident rate. The aim of the thesis is to analyze current condition of traffic infrastructures of Zlin region for its efficient development with the aim to - improve the quality of mobility of people and goods so that it could bring closer significantly to the level in economically more developed countries in the European Union and to bring closer this region to both investors and tourism. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5651
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
bublák_2007_bp.pdfBlocked 2.582Mb PDF View/Open
bublák_2007_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
bublák_2007_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account