Konstrukce vstřikovací formy dílu krytu inhalátoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce vstřikovací formy dílu krytu inhalátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenkeřík, Vojtěch
dc.contributor.author Fučíková, Klára
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:57:45Z
dc.date.available 2021-07-26T10:57:45Z
dc.date.issued 2020-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48794
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je konstrukčním návrhem vstřikovací formy pro kryt inhalátoru. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá literární studií o základních informacích o polymerech, technologii vstřikování a základech konstrukce vstřikovacích forem. V praktické části je řešena samotná konstrukce modelu a návrh vstřikovací formy s příslušnou výkresovou dokumentací. Konstrukce byla řešena v programu CATIA V5R20 a byly použity normálie od firmy Hasco.
dc.format 53
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vstřikování cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject injection en
dc.subject construction en
dc.subject injection mold en
dc.title Konstrukce vstřikovací formy dílu krytu inhalátoru
dc.title.alternative The Design of Injection Mold of Inhaler Cover Part
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ovsík, Martin
dc.date.accepted 2020-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor's thesis is construction design injection mold for inhale rcover. The bachelor´s thesis is divided intotheoretical part and practical part. The theoretical part deals with a literature study of basic information about polymers, injection molding technology and the basics/fundamental of injection mold construction. The practical part deals with the construction of the model and the design of the injection mold with the appropriate drawing documentation. The design was solved in the CATIA V5R20 program and normals from he Hasco company were used.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 55549
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2020-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
fučíková_2020_dp.pdf 4.917Mb PDF View/Open None
fučíková_2020_op.pdf 834.5Kb PDF View/Open None
fučíková_2020_vp.pdf 575.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account