Analýza režijních nákladů firmy Jiří Šašinka - HORS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza režijních nákladů firmy Jiří Šašinka - HORS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Lebloch, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:29:35Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4879
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Analýza režijních nákladů firmy Jiří Šašinka - HORS. Cílem práce je analýza a zhodnocení současného stavu systému řízení nákladů se zaměře-ním na režijní náklady ve firmě Jiří Šašinka - HORS. V práci jsou použity následující me-tody: horizontální a vertikální analýza nákladů, SWOT analýza, syntéza, deskripce. Výsledky práce jsou analýza současného stavu řízení režijních nákladů ve firmě Jiří Šašin-ka - HORS a zhodnocení a návrh na zlepšení současného stavu řízení režijních nákladů ve firmě Jiří Šašinka - HORS. Uvedené návrhy zahrnují schéma výpočtu krátkodobého vý-sledku hospodaření, metodu příspěvku na úhradu a metodu prodejní oblasti. cs
dc.format 69 s. , 5 s. příloh cs
dc.format.extent 536260 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject náklady cs
dc.subject řízení nákladů cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject kalkulace nákladů cs
dc.subject costs en
dc.subject cost control en
dc.subject indirect costs en
dc.subject cost calculation en
dc.title Analýza režijních nákladů firmy Jiří Šašinka - HORS cs
dc.title.alternative Indirect cost analysis of the Jiří Šašinka - HORS firm en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zeman, Vlastimil
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor work is Indirect cost analysis of the Jiří Šašinka - HORS firm. The purpose of the work is an analysis and review of the present state of the cost control system with a view to indirect costs. There are following methods using in the work: horizontal and vertical cost analysis, SWOT analysis, synthesis, description. Results of the work are analysis of the present state of the indirect cost control in the Jiří Šašinka - HORS firm and improvement suggestion of the present state of the indirect cost control in the Jiří Šašinka - HORS firm. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5562
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
lebloch_2007_bp.pdfBlocked 523.6Kb PDF View/Open
lebloch_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
lebloch_2007_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account