Možnost získání peněžních prostředků pro pořízení/rekonstrukci nemovitosti fyzickou osobou v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnost získání peněžních prostředků pro pořízení/rekonstrukci nemovitosti fyzickou osobou v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kameníková, Blanka
dc.contributor.author Andrýsková, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:29:50Z
dc.date.available 2010-07-16T06:29:50Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4880
dc.description.abstract Teoretická část práce se zabývá rozdělením aktivních a pasivních obchodů bank, jejich charakteristikou a členěním. Podrobněji je objasněn pojem hypoteční úvěr, jeho charakteristické znaky, účel, na jaký lze úvěr poskytnout; podmínky poskytnutí úvěru včetně analýzy uvěrového rizika, ratingu a úvěrových registrů v ČR. Jako alternativní forma financování je uvedeno stavební spoření. Praktická část na modelovém příkladu analyzuje výhodnost bankovních produktů v oblasti financování bydlení. Práce se zaměřuje na dva na českém trhu nejtypičtější produkty (hypotéku a úvěr ze stavebního spoření). Na základě srovnání konkrétních produktů vybraných bank je pak v rámci předem zvolených typových podmínek vyhodnocena nejlepší nabídka. cs
dc.format 68 s., 12 s. příloh cs
dc.format.extent 1339424 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bankovní obchody cs
dc.subject úrok cs
dc.subject úroková sazba cs
dc.subject úvěr cs
dc.subject členění úvěrů cs
dc.subject hypoteční bankovnictví cs
dc.subject hypoteční úvěr cs
dc.subject úvěrové registry cs
dc.subject stavební spoření cs
dc.subject zajištění úvěru cs
dc.subject poskytnutí a čerpání úvěru cs
dc.subject banking en
dc.subject interest en
dc.subject interest rate en
dc.subject loan / credit en
dc.subject loan classification en
dc.subject mortgage banking en
dc.subject mortgage loan en
dc.subject credit register en
dc.subject building savings en
dc.subject securing a loan en
dc.subject granting a loan en
dc.subject loan drawdown en
dc.title Možnost získání peněžních prostředků pro pořízení/rekonstrukci nemovitosti fyzickou osobou v ČR cs
dc.title.alternative The Way to Gain Finances for the Purchase/Reconstruction of Real Property by a Natural Person in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tichý, Miroslav
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this work focuses on the assets and liabilities in banking, their characteristics and classification. Thoroughly explained is the term "mortgage loan'q, its characteristic features, purpose for which it can be granted, terms and conditions for granting a loan, including customer risk analysis, rating and credit registers in the Czech Republic. As an alternative form of financing, the building savings are shown. The practical part based on a model example of a real property purchase by a natural person analyses the expediency of banking products in the field of financing of housing. The work is focused on the two most typical products in the Czech market: namely the mortgage and the building savings loan. By comparison of particular products offered by selected banks, the best in terms of the predefined type conditions is identified. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6045
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
andrýsková_2007_bp.pdfBlocked 1.277Mb PDF View/Open
andrýsková_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
andrýsková_2007_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account