Analýza a zhodnocení systému plánování a řízení výroby ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a zhodnocení systému plánování a řízení výroby ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušecká, Denisa
dc.contributor.author Oravová, Soňa
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:57:47Z
dc.date.available 2021-07-26T10:57:47Z
dc.date.issued 2020-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48852
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu plánování a řízení výroby ve vybrané organizaci. Teoretická část je zaměřena na teoretické poznatky o řízení a plánování výroby a procesním řízení. Praktická část se zabývá analýzou a řízením výroby ve vybrané organizaci, zmapováním současného stavu řízení a plánování výroby ve vybrané organizaci a následně návrhem nové možnosti plánování a řízení výroby, která ulehčí práci zaměstnancům a firmě ušetří čas. Pro popis současného stavu byla vybrána jedna konkrétní zakázka a zmapována pomocí procesního vývojového diagramu. Výsledkem práce je popis optimalizovaného návrhu plánování a řízení výroby ve vybrané organizaci pomocí úpravy informačního systému.
dc.format 59 s. (73 141 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject plánování výroby cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject výroba cs
dc.subject procesní diagram cs
dc.subject vývojový diagram cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject ERP systém cs
dc.subject production planning en
dc.subject production management en
dc.subject production en
dc.subject process diagram en
dc.subject flowchart en
dc.subject process management en
dc.subject ERP system en
dc.title Analýza a zhodnocení systému plánování a řízení výroby ve vybrané organizaci
dc.title.alternative Analysis and Evaluation of Production Planning and Control System in Selected Organization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rajnoha, Rastislav
dc.date.accepted 2020-07-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the analysis of production planning and management in a selected organization. The theoretical part is focused on theoretical knowledge about production management and planning and proces management. The practical part deals with the analysis and management of production in a selected organization. By mapping the current state of production management and planning in a selected organization and then proposing a new option of production planning and management, which will make work easier for employees and save the company. To describe the current state, one specific order was selected and mapped using a proces flow chart. The result of the work is a description of the optimized desing of production planning and management in a selected organization by modifying the information system.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 55649
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2020-06-22


Files in this item

Files Size Format View Description
oravová_2020_dp.pdf 2.287Mb PDF View/Open None
oravová_2020_op.pdf 399.8Kb PDF View/Open None
oravová_2020_vp.docx 30.71Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account