Motivace zákazníků při nákupu produktů firmy Pavel Rychlík

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace zákazníků při nákupu produktů firmy Pavel Rychlík

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Habiger, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:32:51Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:21Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/489
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Motivace a její vliv na zákazníky v procesu nakupová-ní produktů a služeb společnosti Pavel Rychlík - hostinská činnost. V teoretické části jsou zpracovány literární prameny k tématu motivace, jako vědního oboru s orientací na zákazníka, jeho potřeby, stimulační jednání a působící faktory, které ovlivňují jeho rozhodování při nákupu zboží a služeb. V analytické části je provedena charakteristika podniku, analýza motivačních nástro-jů a konkurence. Hlavním bodem této části je výzkumný projekt, jehož úkolem je monitoring celkové spokojenosti současných zákazníků a odběratelů firmy. Tento projekt je založen na dotazníkovém šetření, kde na základě jeho vyhodnocení byly provedeny případná doporučení. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 1090207 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011
dc.subject motivace; motivace zákazníků; motivační nástroje firem; marketingový výzkum; dotazníkové šetření cs
dc.subject the motivation; the motivation of customers; en
dc.subject the motivation tools of the company; the marketing research; questionnaire examination en
dc.title Motivace zákazníků při nákupu produktů firmy Pavel Rychlík cs
dc.title.alternative The motivation of customers in the buying products proces of the Pavel Rychlík's company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kynclová, Ivana
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor work is the motivation and its influence on customers in the buying product proces and services of the Pavel Rychlík's company - inkeeper's trade. In the theoretical part I elaborated literary sources to the topic of motivation as the branche of science with focus on the customers, their needs, promotional dealing and reacting factors which impress the determination during budget plan and services. In the analytic part is the characteristic implements and competitive conduct. The main point in this part is the research design, its project is monitoring general satification of customers and subscriber of the company. This project is based on interview, where on the base of evaluation are some recommendations. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4140
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
habiger_2006_bp.pdfBlocked 1.039Mb PDF View/Open
habiger_2006_op.doc 270Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account