Soudní forma kontroly veřejné správy v ČR.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Soudní forma kontroly veřejné správy v ČR.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš cs
dc.contributor.author Remešová, Naděžda cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:36:54Z
dc.date.available 2010-07-16T06:36:54Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4903
dc.description.abstract Tato práce pojednává o soudní formě kontroly veřejné správy v České republice. Pomocí veřejné správy stát realizuje moc výkonnou. Soudnictví právo nalézá a právě soudní ochrana je důležitou brzdou, kterou soudní moc působí proti moci výkonné. Této problematice se věnuje speciálně správní soudnictví, jehož pravomocí je přezkoumat rozhodnutí správního orgánu, přesněji řečeno zahajuje řízení na základě správní žaloby fyzických a právnických osob, které se domáhají ochrany před nezákonným rozhodnutím nebo postupem správních orgánů. Vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví je Nejvyšší správní soud. Mým záměrem je vypracovat analýzu řešených případů, kterými se zabýval jak Nejvyšší správní soud, tak Ústavního soud a jak bylo v konkrétní věci rozhodnuto. Na základě získaným poznatků zhodnotím činnost správního soudnictví. cs
dc.format 55 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 744710 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject správní orgán cs
dc.subject správní soudnictví cs
dc.subject ústavní soudnictví cs
dc.subject soudní kontrola cs
dc.subject rozhodování cs
dc.subject public administration en
dc.subject administrative authority en
dc.subject administrative justice en
dc.subject constitutional justice en
dc.subject judicial inspection en
dc.subject decision making en
dc.title Soudní forma kontroly veřejné správy v ČR. cs
dc.title.alternative A judicial form of inspection of public administration in the Czech Republic. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with a judicial form of inspection of public administration in the Czech Republic. Our country realizes the executive power by means of public administration. The justice finds the law and the judicial wardship is exactly an important brake which is applied by the judicial authority against the executive power. Especially the administrative justice attends to these law issues. Its duty is to check up a decision of the executive board, better to say it initializes the process based on an administrative charge made by natural as well as corporate bodies, that claim protection against an illegal decision or process of an administrative authority. The Supreme Administrative Court of the Czech Republic is the highest judicial authority in matters falling within the competence of administrative courts. My intention is to work up an analysis of those cases that have been solved by the Supreme Administrative Court along with the Constitutional Court of the Czech Republic, as well as what decisions have been made. In terms of the acquired information, I am evaluating the activities of the administrative justice. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5762
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
remešová_2007_bp.pdf 727.2Kb PDF View/Open
remešová_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
remešová_2007_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account