Informační systémy pro řešení mimořádných a krizových situací ve státní správě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systémy pro řešení mimořádných a krizových situací ve státní správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobčík, Miroslav
dc.contributor.author Englart, Juraj
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:37:22Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:42Z
dc.date.issued 2006-08-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4904
dc.description.abstract Informácia ako základný atribút pre zabezpečenie kolektívneho riešenia vzniknutých kríz, problémov a úloh vo všetkých oblastiach spoločenského života, je predurčená k dynamickému komplexnému rozvíjaniu, čo som chcel zdôrazniť aj mojou diplomovou prácou. Uvedené je prezentované na príklade identifikácie, zberu, spracovania, vyhodnocovania a poskytovania informácií v oblasti krízového riadenia pri zabezpečovaní činností riadiacich systémov a zložiek, zodpovedných za ochranu životov, zdravia a majetku osôb pri mimoriadnych udalostiach, či iných závažných javoch. Dôraz som kládol hlavne na informačné systémy a technológie na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia, z dôvodu aktuálneho vývoja v tejto oblasti po prijatí európskych zásad a kritérií na úseku integrovaných záchranných systémov. cs
dc.format 131 s. cs
dc.format.extent 2881379 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.08.2011
dc.subject verejná správa cs
dc.subject informácia cs
dc.subject informačný systém cs
dc.subject záchranné zložky cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject civilná ochrana obyvateľstva cs
dc.subject mimoriadna udalosť cs
dc.subject varovanie obyvateľstva cs
dc.subject vyrozumenie osôb cs
dc.subject public administration en
dc.subject information en
dc.subject information system en
dc.subject rescue units en
dc.subject emergency integrated system en
dc.subject civil protection en
dc.subject emergency situation en
dc.subject population warning en
dc.subject people notice en
dc.title Informační systémy pro řešení mimořádných a krizových situací ve státní správě cs
dc.title.alternative Information system for solution to emergency and crisis situation in a state administration en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.date.accepted 2007-06-08
dc.description.abstract-translated The information is a basic attribute for a common solution security that risen from crisis, problems in all sections of social life. The main idea and emphasis of my thesis is that the information is predestinate to dynamic and complex development in a all part in social life. My opinion is presented on identification example, data capture, elaboration, data evaluation and information providing in area of emergency ordination that are responsible for life, healthy and wealth protection during emergency and crisis situations. I accentuate emphasis on the information systems and technologies in a part of civil protections and crisis operations, on the ground of actual development at the field integration emergency systems after acceptance of the european principles and a criteria. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3824
dc.date.assigned 2006-06-26
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
englart_2007_dp.pdfBlocked 2.747Mb PDF View/Open
englart_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
englart_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account