Finanční řízení firmy Wawel, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční řízení firmy Wawel, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Přílučíková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:37:51Z
dc.date.available 2010-07-16T06:37:51Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4905
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice finančního řízení firmy. Jsou zde zpracovány návrhy a doporučení na zlepšení finanční situace společnosti Wawel, s.r.o., které vychází z konečných výsledků finanční analýzy. Tato bakalářská práce může sloužit firmě také jako informativní dokument pro seznámení se se svým finančním zdravím. K obeznámení problematiky může sloužit zpracovaná literární rešerše, která se dotýká oblastí finančního řízení, finanční analýzy a účetních výkazů. K literární rešerši bylo použito klíčových a také ak-tuálních děl. cs
dc.format 94 s., 18 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3200495 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Finanční řízení cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject Financial management en
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject index of difference en
dc.subject ratio index en
dc.subject economic value added en
dc.title Finanční řízení firmy Wawel, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Financial Management of the Company Wawel Limited en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Knápková, Adriana
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is dedicated to a financial control question. Suggestions and recommendations for an improvement in financial standing of The Wawel Company whose proceed from financial analysis final results are processed here. This bachelor analysis can serve the company as an informative document for familiarize itself with its financial health too. For the familiarizing with the question can serve the processed literature search which concerns financial controlling, financial analysis and accounting statements areas. For the literature search were used key works and up-to-date works. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6023
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
přílučíková_2007_bp.pdfBlocked 3.052Mb PDF View/Open
přílučíková_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
přílučíková_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account