Grafické rozhraní pro nastavení iptables v GNU/Linux

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Grafické rozhraní pro nastavení iptables v GNU/Linux

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin
dc.contributor.author Vičánek, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:39:23Z
dc.date.available 2010-07-16T06:39:23Z
dc.date.issued 2007-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4908
dc.description.abstract Tato práce se věnuje problematice netfilter/iptables v operačních systémech GNU/Linux - ve zkratce se jedná o nastavení firewallu na daném systému, který může zastávat velmi důležitou funkci, a tudíž je nutno jej co nejlépe chránit. V prvních několika kapitolách bude objasněn princip fungování sítí a systémů na nich závislých, dále pak jednoduchý úvod do problémů bezpečnosti. Na konec budou uvedeny příklady již fungujících aplikací podobných té, která bude vyvíjena v praktické části. Vývoj a popis této aplikace je popsán v části druhé, kde je tak učiněno pomocí obrázkové dokumentace a návodů pro práci s tímto softwarem. Tento software splňuje všechny požadavky pro nastavení základních pravidel firewallu tak, aby bylo možno dosáhnout co největší bezpečnosti. cs
dc.format 64 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 3075112 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Linux en
dc.subject GNU/Linux en
dc.subject firewall en
dc.subject netfilter en
dc.subject iptables en
dc.subject Linux cs
dc.subject GNU/Linux cs
dc.subject firewall cs
dc.subject netfilter cs
dc.subject iptables cs
dc.title Grafické rozhraní pro nastavení iptables v GNU/Linux cs
dc.title.alternative Graphical interface for iptables setting in GNU/Linux en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stržínek, Pavel
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated This study deals with the netfilter/iptables problems in operating system GNU/Linux - in brief how the setting of firewall on given system is concerned. It is able to serve crucial function and in consequence it is necessary to shield it preferably. In a number of first chapters it will be clarified the principle of network and systems functioning, which are dependent on them. Next there will be further simple introduction to the problems of safety and in the end there will be mentioned examples of already exist similar type applications, which will be developed in practical part. Development and description of this application is described in the second part, where it is done through the use of pictorial documentation and instructions for the work with this software. This software fulfils all requirements for firewall's setting of basic principles so it would be possible to achieve the highest safety. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6474
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject počítačová bezpečnost cs
local.subject grafická uživatelská rozhraní cs
local.subject computer security en
local.subject graphical user interfaces en


Files in this item

Files Size Format View
vičánek_2007_dp.pdf 2.932Mb PDF View/Open
vičánek_2007_vp.doc 298Kb Microsoft Word View/Open
vičánek_2007_op.doc 74Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account