Analýza silniční dopravy na Zlínsku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza silniční dopravy na Zlínsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Sluštíková, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:33:28Z
dc.date.available 2010-07-13T12:33:28Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/490
dc.description.abstract Cílem této práce je zjistit hlavní problémy v sektoru silniční dopravy a navrhnout možnosti jejich řešení. Teoretická část obsahuje průzkum programových dokumentů v dopravě a shrnutí nejdůležitějších pojmů silniční dopravy. Analytická část podává přehled o současném stavu silniční dopravy ve Zlínském kraji v porovnání s údaji za celou Českou republiku. Na základě zjištěných informací je vypracovaná analýza SWOT, která se snaží zhodnotit přednosti a nedostatky silniční dopravy na Zlínsku. V závěru jsou popsány návrhy a doporučení pro zlepšení zjištěného stavu. cs
dc.format 59 s., 10 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1681627 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject programový dokument cs
dc.subject silniční síť cs
dc.subject intenzita dopravy cs
dc.subject dopravní nehody cs
dc.subject podnikání v silniční dopravě cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject road transport en
dc.subject programme document en
dc.subject public road network en
dc.subject transport frequency traffic accidents en
dc.subject enterprise in road transportation en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.title Analýza silniční dopravy na Zlínsku cs
dc.title.alternative An Analysis of Road Transport and Traffic in the Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to identify the main problems in the road transport sector and to suggest possible solutions. The theoretical part contains a survey of transport programme documents and a summary of the most important terms of road transport. The analytical part reports about the current situation of road transport in the Zlin Region in comparison to the data for the whole Czech Republic. A SWOT Analysis evaluates the merits and deficiencies of road transport policies in the Zlin Region on the basis of the information obtained. The summary describe suggestions and recommendations for the improvement of this situation. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2240
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sluštíková_2006_bp.pdfBlocked 1.603Mb PDF View/Open
sluštíková_2006_vp.pdf 1.260Mb PDF View/Open
sluštíková_2006_op.pdf 1.358Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account