Analýza stravovacích zvyklostí dospělé populace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza stravovacích zvyklostí dospělé populace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Severová, Marta
dc.contributor.author Valášková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:40:12Z
dc.date.available 2010-07-16T06:40:12Z
dc.date.issued 2007-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4911
dc.description.abstract V bakalářské práci je zpracována analýza stravovacích zvyklostí dospělé populace. Byl proveden teoretický průzkum v oblasti stravování dané cílové skupiny. V praktické části byl realizován průzkum stravovacích zvyklostí na základě dotazníkového šetření. Předmětem bylo zjistit skutečný stav stravovacích zvyklostí dospělé populace a provést porovnání výsledků s racionálními výživovými zásadami. Data byla zpracována a následně prezentována pomocí tabulek a grafů. Šetření bylo provedeno celkem u 100 osob ve věku od 30 do 50 let. cs
dc.format 50 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 766295 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výživová doporučení cs
dc.subject nedostatky ve výživě cs
dc.subject kardiovaskulární onemocnění cs
dc.subject rakovina cs
dc.subject diabetes mellitus cs
dc.subject Recommended nutritive value en
dc.subject deficiencies in nutrition en
dc.subject cardiovascular dieses en
dc.subject cancer en
dc.subject diabetes mellitus en
dc.title Analýza stravovacích zvyklostí dospělé populace cs
dc.title.alternative Analysis of dietary habits of adult population en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-06-28
dc.description.abstract-translated The subject of the Bachelor's work is an analysis of dietary habits of adult population. A theoretical investigation in the field of dieting of the given target group was performed. In the practical part, a survey of dietary habits was carried out, based on a questionnaire investigation. The aim was to find out the real state of dietary habits of adult population and to compare the results with rational dietary principles. After processing, the data was presented in the form of tables and charts. Altogether, the investigation was carried out with 100 persons, aged batween 30 and 50. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5253
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
valášková_2007_bp.pdf 748.3Kb PDF View/Open
valášková_2007_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
valášková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account