Oi! story

DSpace Repository

Language: English čeština 

Oi! story

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slivka, Ondrej
dc.contributor.author Rubec, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:46:01Z
dc.date.available 2010-07-16T06:46:01Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4917
dc.description.abstract V této práci popisuji formou explikace to, co vedlo ke vzniku animovaného filmu Oi! Story a snažím se osvětlit pozadí celé práce. Na základě myšlenky vytvořit dílo popisující život na velkém sídlišti očima jeho obyvatele, přibližně dvanáctiletého chlapce, který žije smutný život bez přátel. Práci jsem se snažil pojmout jako krátkou kreslenou grotesku, plnou černého humoru, zachycující přeměny hlavního hrdiny, který se snaží vymanit ze své smolařské životní role a samoty snahou o začlenění mezi extrémistické skupiny sídlištní mládeže a tím získat sebevědomí a pocit vlastní důležitosti a síly. Chlapec je za své chování osudem ztrestán, je nucen se vzdát těchto umělých stylizací a být sám sebou a nakonec se vrátí do své původní role outsidera. Celou práci jsem kreslil a animoval v softwaru Aura 2, kompozice jsem vytvářel v Adobe After Effects 6.0 a výsledné sekvence jsem sestříhal a nazvučil v softwaru Adobe Premiere Pro. cs
dc.format 63 stran cs
dc.format.extent 21888582 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kreslená animace cs
dc.subject černá groteska cs
dc.subject sídliště cs
dc.subject oi cs
dc.subject cartoon en
dc.subject black comedy en
dc.subject house estate en
dc.subject oi en
dc.title Oi! story cs
dc.title.alternative Oi! story en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Urc, Rudolf
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated In this work I describe all conditions which led up to creation of my animated film Oi! Story and I try to explain background of all work. I created my practical work based on the idea of living on a huge development in a view of boy, that is about 12 years old and has a sad life without friends. According to my aim I've tried to create a short animated cartoon full of black humour. The point of cartoon is watching gradual transformation of main hero, which lives alone and tries to change his sad life. He wants to join groups of violence youth from housing estate in order to get self-importance and power. But the only result is that boy is punished by destiny and has to stay in his primary outsider role. I drew and animated whole work in software Aura 2. The compositions were created in Adobe After Effects 6.0 and final sequence I edited and sounded in software Adobe Premiere Pro. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 2901
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
rubec_2007_bp.pdfBlocked 20.87Mb PDF View/Open
rubec_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
rubec_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account